Feragat

İçerik

Bu web sayfasının içeriği dikkatlice hazırlanmış ve incelenmiştir.  Buna rağmen, Montex Swiss AG - bundan sonra "Montex" - sağlanan bilginin ne doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini ne de güncelliğini garanti etmez.  Sunulan bilginin kullanılması veya kullanılmaması sonucu veya yanlış veya eksik bilgi nedeniyle oluşan maddi veya manevi zararlara istinaden Montex'e karşı yapılan yükümlülük iddiaları, Montex nezninde ispat edilebilir kötü niyetin veya ciddi ihmalin olmaması durumunda  prensipte red edilir.

Montex, ön duyuru yapmadan sitenin bölümlerini veya hepsini değiştirme, düzeltme veya silme veya yayını durdurma hakkına açıkça sahiptir.

Dış linkler

Montex'in direk veya indirek olarak bağlantı verdiği (örneğin: linkler) harici web sayfaları  hakkındaki sorumluluğu ancak Montex'in, ilgili içerik hakkında tam bilgisi olması ve eğer kanun dışı içerik taşıyorlarsa kullanımı durdurabilme nedeni ve teknik imkanı olması durumunda geçerlidir.

Bu vesile ile, Montex, linkler verildği an itibariyle söz konusu sitelerin hiçbir kanunsuz içerik taşımadığını açıkça beyan eder.  Bağlantı verilmiş sitelerin güncel ve ileri tarihli tasarımları üzerinde hiçbir tesirinin olmadığını ve bu vesile ile bağlantılar verildikten sonra yapılmış olabilecek her türlü içerik değişikliği ile alakası olmadığını açıkça beyan eder. 

Montex, hem link verilen web sitelerinin kendilerinden hem de onların sunduklarının, linklerinin ve reklamlarının  içeriğinden, ulaşılabilirliğinden, doğruluğundan ve kesinliğinden sorumlu değildir.  Link verilen sitelerin kanun dışı, yanlış veya eksik içeriğinden ve özellikle bu sitelerde verilen bilginin kullanılması veya kullanılmamasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

Telif hakkı

Montex, bütün yayınlarında ilintili olan telif haklarına uymaya özen gösterir.  Buna rağmen, telif hakkı ihlali söz konusu olursa, Montex, uyarıdan sonra, ilgili konuyu kaldıracak veya uygun telif hakkını beyan belirtecektir.  Internet sunumunda adı geçen ve genelde üçüncü partiler tarafından korunan bütün markalar ve logolar istisnasız olarak, kayıtlı sahiplerinin marka, ilgili logo ve mülkiyet hakları kanun hükümlerine tabiidirler.  Onlardan bahsedilmiş olması, markalarının üçüncü-parti hakları dahilinde korunmadığı anlamına gelmez.

Montex, agu-baby.com alan adı altındaki kendi içeriğinin tek telif hakkı sahibidir.  Montex'in açık onayı olmadan, garfiklerin veya metinlerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda kullanılması yasaktır.

Kanuni geçerlilik

Bu sorumluluk feragatı, bu sayfada atırfta bulunulan internet sunumunun bir parçası olarak görülmelidir.  Bu metin içindeki bazı bölümler veya tek tek ifade şekilleri bundan sonra veya tamamen ilgili kanun ile uyumlu değilse, bu dökümanın geri kalan kısımlarının içeriğini veya geçerliliğini etkilemez.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree