Atteikšanās

Saturs

Šīs tīmekļa vietnes saturs ir rūpīgi sagatavots un pārskatīts. Tomēr AGU BABY AG - turpmāk tekstā saukts par "AGU" - negarantē sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai kvalitāti vai arī to, ka tā ir aktuāla. Prasības pret AGU par atbildību par materiālo vai nemateriālo kaitējumu, ko izraisījusi piedāvātās informācijas izmantošana vai neizmantošana vai kļūdaina vai nepilnīga informācija, principā ir izslēgtas ar noteikumu, ka no AGU puses nav pierādāmu noziedzīgu nodomu vai rupjas neuzmanības.

AGU skaidri patur tiesības mainīt, grozīt vai dzēst vietnes daļas vai visu piedāvājumu vai pārtraukt publicēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ārējās saites

Ja AGU nodrošina tiešas vai netiešas atsauces (t.i., saites) uz ārējām vietnēm, tā ir atbildīga tikai tad, ja AGU precīzi pārzina saturu un ja ir tehniski iespējami un saprātīgi pārtraukt izmantošanu, ja tajās ir nelikumīgs saturs.

Ar šo AGU skaidri paziņo, ka, izveidojot saites, saistītajās vietnēs nebija nelegāla satura. Tai nav nekādas ietekmes uz saistīto vietņu pašreizējo vai turpmāko noformējumu, un tādējādi tā distancējas no jebkādām satura izmaiņām, kas veiktas pēc saišu izveidošanas uz šīm vietnēm. 

AGU neatbild par saistīto vietņu vai tajās esošo piedāvājumu, saišu vai sludinājumu saturu, pieejamību, pareizību vai precizitāti. Tā nav atbildīga par nelikumīgu, nepareizu vai nepilnīgu saturu vai jo īpaši par zaudējumiem, kas saistīti ar saistītās vietnēs sniegtās informācijas izmantošanu vai neizmantošanu.

Autortiesības

Visās publikācijās AGU cenšas ievērot piemērojamās autortiesības. Ja par spīti tam notiek autortiesību pārkāpums, AGU pēc paziņojuma izņem attiecīgo objektu no savas publikācijas vai norāda atbilstošās autortiesības. Uz visiem zīmoliem un preču zīmēm, kas minēti interneta piedāvājumā un kurus, iespējams, aizsargā trešās puses, bez ierobežojumiem attiecas likums par preču zīmēm un ar tām saistītām zīmēm un reģistrēto īpašnieku īpašuma tiesībām. Tas vien, ka tās ir pieminētas, nenozīmē, ka preču zīmes nav aizsargātas ar trešo personu tiesībām.

AGU pieder nedalītas autortiesības uz saturu domēnā agu-baby.com. Attēlu vai tekstu reproducēšana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās nav atļauta bez AGU skaidras piekrišanas.

Juridiskā spēkā esamība

Šī atteikšanās no atbildības ir jāuzskata par daļu no interneta piedāvājuma, no kura jūs tikāt novirzīts uz šo lapu. Ja teksta daļas vai atsevišķas formas vispār, vairs vai pilnībā neatbilst piemērojamajiem likumiem, tas neietekmē dokumenta atlikušo daļu saturu vai derīgumu.

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot izmantot šo vietni, aizverot šo reklāmkarogu vai noklikšķinot uz "Es piekrītu", jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Izlasiet mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku un privātuma paziņojumu.
Es piekrītu