Pravno obvestilo

Vsebina

Vsebina te spletne strani je bila skrbno pripravljena in pregledana. Kljub temu Montex Swiss AG – v nadaljnjem besedilu "Montex" – ne zagotavlja točnosti, popolnosti ali kakovosti zagotovljenih informacij ali posodobitev. Odškodninski zahtevki, naslovljeni na Montex, glede materialne ali nebistvene škode, ki so posledica uporabe ali neuporabe ponujenih informacij ali netočnih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, če ni dokazljivega kaznivega namena ali velike malomarnosti s strani Montex-a.

Montex si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila, spremeni, popravi ali izbriše dele spletne strani ali celotno ponudbo ali pa ustavi objavo.

Zunanje povezave

Če Montex zagotavlja neposredno ali posredno sklicevanje (povezave) na zunanje spletne strani,

 je odgovoren le v primeru natančnega poznavanja vsebine in če je tehnično mogoče in razumno, da prepreči uporabo strani, ki vsebujejo nezakonito vsebino.

Montex izrecno navaja, da povezane spletne strani ob vzpostavljenih povezavah niso vsebovale nezakonite 

vsebine. Nima nikakršnega vpliva na trenutno in prihodnjo obliko povezanih strani, zato se izrecno distancira od kakršnihkoli sprememb vsebine, ki so bile opravljene po vzpostavitvi povezave s temi spletnimi stranmi.

Montex ni odgovoren za vsebino, razpoložljivost, pravilnost ali točnost povezanih spletnih strani ali ponudb,

 povezav ali oglasov na njih. Ne odgovarja za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino ali zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe informacij, ki jih ponujajo povezane spletne strani.

Avtorske pravice

V vseh publikacijah si Montex prizadeva izpolniti veljavne avtorske pravice. Če bi kljub temu prišlo do kršitev avtorskih pravic, bo Montex po obvestilu odstranil zadevni predmet iz publikacije ali navedel ustrezno avtorsko pravico. Vsa imena blagovnih znamk in blagovne znamke, omenjene v internetni ponudbi, ki so morda zaščitene s strani tretjih oseb, so brez omejitev predmet določb zakona o blagovnih znamkah in z njimi povezanih znakih ter lastninskih pravic registriranih lastnikov. Samo dejstvo, da so bile omejene, ne pomeni, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb.

Montex ima edino avtorsko pravico do lastne Montex-ove vsebine na domeni AGU-BABY.com. Reprodukcija grafik ali tekstov v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljena brez Montex-ove izrecne privolitve.

Pravna veljavnost

Zavrnitev odgovornosti je treba obravnavati kot del internetne ponudbe, omenjene na tej strani. Če deli ali posamezne oblike izrazov v teh besedilih niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavno zakonodajo, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost preostalih delov dokumenta.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree