Жауапкершіліктен бас тарту

Мазмұны

Осы веб-сайттың мазмұны мұқият дайындалған және тексерілген. Соған қарамастан, Montex Swiss AG компаниясы – бұдан әрі "Montex" – ұсынылған ақпараттың нақтылығына, толықтығына немесе сапасына, немесе, ол жаңашыл жетістіктерге сәйкес келетініне кепілдік бермейді.  Ұсынылған ақпаратты пайдаланудың немесе пайдаланбаудың, немесе нақты емес немесе толық емес ақпараттың нәтижесінде келтірілген материалдық немесе материалдық емес залалды өтеу туралы  Montex компаниясына қарсы талап-арыздар, Montex  компаниясы тарапынан дәлелденетін қылмыстық ниеттің немесе өрескел немқұрайдылықтың/ұқыпсыздықтың жоқтығына байланысты алып тасталған. 

Montex сайттың жекелеген бөліктерін немесе жалпы бүкіл сайтты өзгерту, толықтыру немесе жою, немесе қандай да бір алдына ала хабарламасыз тоқтату құқығын өзіне қалдырады.  

Сыртқы сілтемелер

Montex сыртқы сайттарға тікелей немесе жанама сілтемелер (яғни линкалар) ұсынған жағдайда, егер ол осы сайттардың мазмұнын нақты білетін болса және, егер ол үшін мазмұны заңсыз сипатта  болатын линкалардың қолданылуын алдын алу техникалық мүмкін және негізді болса ғана, ол жауапкершілік көтереді.   

Montex оның қолында сілтемелері бар веб-сайттардың, осы сілтемелер құрылған сәтте заңсыз мазмұнының / контенттің болмағанын қатаң мәлімдейді.   Montex сілтемелер берілетін сайттардың ағымдағы және келешектегі әзірлемесіне ешқандай әсер етпейді, және осымен осы сайттарға сілтемелер құрылғаннан кейін жасалынған мазмұнның кез келген өзгерістерінен/ контенттен нақты қашықтықты белгілейді.  

Montex сілтемелер берілетін сайттардың мазмұнына, қол жетімділігіне, дұрыстығына және нақтылығына, немесе интернет ұсыныстарға, сілтемелерге немесе олардағы жарнамалық хабарламаларға жауапкершілік көтермейді. Ол заңсыз, дұрыс емес немесе толық емес мазмұн / контент үшін, соның ішінде, сайттарда ұсынылған ақпаратты пайдаланудың немесе пайдаланбайдың нәтижесінде туындайтын залал үшін жауапкершілік көтермейді.  

Авторлық құқықтар

Өзінің барлық жарияланымдарында, Montex қолданыстағы авторлық құқықтар туралы заңдарды сақтауға тырысады.  Егер, осыған қарамастан, авторлық құқықтардың бұзылуы орын алатын болса, Montex хабарлама алғаннан кейін сәйкесінше объектіні өз жарияланымдарынан алып тастайды немесе сәйкесінше авторлық құқықтарға сілтемелер береді.  Интернет-қосымшаларда ескерілген барлық сауда таңбалары мен тауар белгілері үшінші тараптармен қорғалуы мүмкін, ешқандай шектеулерсіз, тауар белгілері және олармен байланысты белгілер және меншік иелерінің мүліктік құқықтары туралы заң ережелерінің  қорғауында болып табылады. Олардың ескерілгені туралы дерек тауар белгілері үшінші тұлғалардың құқықтарымен қорғалмағандығын білдірмейді.    

Montex-те  agu-baby.com. доменінің Montex  жеке мазмұнына / контентіне айрықша авторлық құқық бар. Montex-тің келісімісіз басқа электрондық және баспа жарияланымдарында графикалар мн мәтіндерді көшірмелеуге жол берілмейді.  

Заңды күші

Жауапкершіліктен осы бас тартуды осы парақшаға сілтеме жасалған интернет-қосымшаның бөлігі ретінде қарастыру қажет. Егер қандай да бір бөлім немесе тұжырымдама, осы мәтінде толық шамада қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмейтін болса, бұл құжаттың қалған бөліктерінің мазмұнына/контентіне немесе заңды күшіне әсер етпейді.   


Бұл сайт cookie пайдаланады. Осы торапты пайдалануды жалғастыра отырып, бұл баннерді жабу немесе «Мен келісемін» түймесін басу арқылы сіз «cookie» файлдарын пайдалануға келісесіз.
Қосымша ақпарат алу үшін cookie саясатын және құпиялылық саясатын оқыңыз.
Мен келісемін