Disclaimer

Content

Antud veebisaidi sisu on hoolikalt ette valmistatud ja üle vaadatud. PPConsult OÜ (edaspidi "Nebumed") ei taga siiski esitatud teabe täpsust, täielikkust ega kvaliteeti ega selle ajakohasust. Nebumedi vastutusnõudeid materiaalse või mittemateriaalse kahju eest, mis on põhjustatud pakutud teabe kasutamisest või mittekasutamisest või ebatäpse või puuduliku teabe kasutamisest, põhimõtteliselt välistatakse, tingimusel et Nebumedi poolt ei ole tõendatavat süüd või tahtlust ega tõsist hooletust.

Nebumed jätab endale õiguse muuta, muuta või kustutada saidi osi või kogu pakkumist või lõpetada avaldamine ilma eelneva teavituseta.

Välised lingid

Kui Nebumd pakub otseseid või kaudseid viiteid (s.t. linke) välistele veebisaitidele, vastutab ta ainult juhul, kui Nebumedil on täpsed teadmised selle sisu kohta ja kui see on tehniliselt võimalik ja mõistlik, et takistada selle kasutamist juhul, kui need sisaldavad ebaseaduslikku sisu.

Lingitud veebisaitidel ei olnud linkide loomisel ebaseaduslikku sisu. See ei mõjuta kuidagi lingitud saitide praegust ega tulevast kujundust ning distantseerub selgesõnaliselt kõigist muudatustest sisust, mis tehti pärast nende saitide linkide loomist.

Nebumed ei vastuta lingitud saitide ega neis pakutavate pakkumiste, linkide ega reklaamide sisu, kättesaadavuse, õigsuse ega täpsuse eest. Nebumed ei vastuta ebaseadusliku, ebaõige või mittetäieliku sisu ega kahju eest, mis tuleneb lingitud saitidel pakutava teabe kasutamisest või mittekasutamisest.

Copyright

Kõigis väljaannetes püüab Nebumed järgida kehtivaid autoriõigusi. Kui sellest hoolimata peaks ilmnema autoriõiguse rikkumine, eemaldab Nebumed pärast teavitamist vastava objekti selle avaldamisest või osutab asjakohasele autoriõigusele. Kõigile Interneti-pakkumisel mainitud kaubamärkidele ja kaubamärkidele, mida võivad kaitsta kolmandad isikud, kehtivad piiranguteta kaubamärke ja nendega seotud tähiseid käsitlevad seadused ning registreeritud omanike omandiõigused. Ainuüksi asjaolu, et neid on nimetatud, ei tohiks tähendada, et kaubamärke ei kaitse kolmandate isikute õigused.

Nebumedil on enda sisu ainuõigused domeenilNebumed.ee. Graafika või tekstide reprodutseerimine muudes elektroonilistes või trükistes pole ilma Nebumedi selgesõnalise nõusolekuta lubatud.

Juriidiline kehtivus

Vastutusest loobumist tuleb käsitleda inteneti pakkumise osana, millelt teid sellele lehele suunati. Kui selle teksti osad või vormid ei vasta enam kehtivatele seadustele või ei vasta täielikult, ei mõjuta see dokumendi ülejäänud osade sisu ega kehtivust.


See veebileht kasutab küpsiseid. Kui soovite jätkata saidi külastamisega, sulgege aken või vajutage "Nõustun", et lubada küpsiste kasutamist. Tutvuge .
Nõustun