Ограничение на отговорността

Съдържание

Съдържанието на този уебсайт е внимателно изготвено и прегледано. Въпреки това, Montex Swiss AG - наричан по-долу "Montex" - не гарантира точността, пълнотата, качеството и актуалността на предоставената информация. Исканията за отговорност срещу Montex за имуществени или неимуществени вреди, причинени от използването или неупотребата на предоставената информация или от неточна или непълна информация, по принцип се изключват, при условие че няма доказателство за вина или груба небрежност от страна на Montex.

Монтекс изрично си запазва правото да променя, изменя или изтрива части от сайта или цялата оферта или да прекрати публикуването  без предизвестие.

Външни връзки

Когато Montex предоставя преки или непреки препратки към външни уебсайтове, то Montex носи отговорност, само ако има точна информация за съдържанието и ако е технически възможно и разумно да предотврати използването му в случай, че съдържа незаконно съдържание.


Montex изрично заявява, че свързаните уебсайтове нямат незаконно съдържание, когато са създадени връзки. Montex няма никакво влияние върху текущия или бъдещия дизайн на свързаните сайтове и се дистанцира изрично от всякакви промени в съдържанието, направени след създаването на връзки към тези сайтове.

Montex не носи отговорност за съдържанието, наличието, коректността или точността на свързаните сайтове или на предлаганите продукти, връзки или реклами в него. Montex не носи отговорност за незаконно, неточно или непълно съдържание или по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на информацията, предоставена на свързаните сайтове.

Авторско право

Във всички публикации Montex се стреми да спазва приложимите авторски права. Ако въпреки това се случи нарушение на авторското право, Montex след известието ще премахне съответния обект от публикуването му или ще посочи съответните авторски права. Всички запазени марки и запазени марки в рамките на интернет предлагането, които евентуално са защитени от трети лица, са без ограничение, при спазване на разпоредбите на Закона за търговските марки и свързаните с тях знаци и правата на собственост на регистрираните собственици. Самият факт, че те са споменати, не трябва да означава, че търговските марки не са защитени от права на трети страни.


Montex притежава еднолично авторско право върху собственото съдържание на Montex в домейна AGU-BABY.com. Възпроизвеждането на графики или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на Montex.

Правна валидност

Това отхвърляне на отговорността трябва да се разглежда като част от интернет предлагането, от което сте били посочени на тази страница. Ако части или отделни формулировки в този текст не спазват или вече не съответстват изцяло на приложимото право, това не засяга съдържанието или валидността на останалите части от документа.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree