Brushy

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG THÔNG MINH

DÀNH CHO TRẺ EM

Khoa học giải trí của việc đánh răng đúng cách.

Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy

Bàn chải đánh răng thông minh AGU Brushy cho trẻ em với ứng dụng độc đáo sẽ giúp bạn dạy con tự đánh răng đúng cách. Một nhân vật tinh nghịch  và một câu chuyện giải trí giúp việc học trở nên thú vị và đầy cảm hứng, trong khi hình dạng tiện dụng và thoải mái thân thiện với trẻ em của bàn chải đánh răng giúp việc học trở nên dễ dàng. Bố mẹ có thể kiểm soát kết quả bằng cách nhận báo cáo về chất lượng đánh răng. Một số cấu hình có thể được kết nối với ứng dụng, do đó, mỗi trẻ có thể nhận được các báo cáo chất lượng về việc đánh răng. Thiết bị được điều khiển bằng một nút; một bàn chải kháng khuẩn mềm có thể hoạt động ở ba chế độ chải. Bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng AGU Brushy, việc dạy trẻ cách đánh răng đúng cách thật dễ dàng và thú vị.
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy
  • Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy

Bàn chải đánh răng thông minh AGU cho trẻ em Brushy

Bàn chải đánh răng thông minh AGU Brushy cho trẻ em với ứng dụng độc đáo sẽ giúp bạn dạy con tự đánh răng đúng cách. Một nhân vật tinh nghịch  và một câu chuyện giải trí giúp việc học trở nên thú vị và đầy cảm hứng, trong khi hình dạng tiện dụng và thoải mái thân thiện với trẻ em của bàn chải đánh răng giúp việc học trở nên dễ dàng. Bố mẹ có thể kiểm soát kết quả bằng cách nhận báo cáo về chất lượng đánh răng. Một số cấu hình có thể được kết nối với ứng dụng, do đó, mỗi trẻ có thể nhận được các báo cáo chất lượng về việc đánh răng. Thiết bị được điều khiển bằng một nút; một bàn chải kháng khuẩn mềm có thể hoạt động ở ba chế độ chải. Bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng AGU Brushy, việc dạy trẻ cách đánh răng đúng cách thật dễ dàng và thú vị.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree