Privacy Policy

Chính sách bảo mật của chúng tôi được biên soạn để giải thích rõ ràng cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Montex swiss AG là một công ty Thụy Sĩ được đăng ký tại 16 Tramstrasse, CH-9442 Berneck, Thụy Sĩ.

Dữ liệu nào được thu thập?

Phương tiện nào được sử dụng để giữ quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình? 

Làm thế nào để xác định dữ liệu được thu thập?

Dữ liệu nào được thu thập và thu thập khi nào?

Dữ liệu của người sử dụng có thể sẽ được dùng như thế nào?

Người sử dụng cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu trong những trường hợp nào?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của người sử dụng trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân của người sử dụng được lưu giữ ở đâu?

Độ tuổi tối thiểu sử dụng các dịch vụ của AGU là bao nhiêu?

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của người sử dụng như thế nào?

Làm thế nào để tôi xóa bỏ tài khoản của mình?

Chính sách bảo mật có thể được thay đổi không?

1. Dữ liệu nào được thu thập?

Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của AGU yêu cầu thu thập dữ liệu. Dữ liệu này sẽ nhận dạng người sử dụng theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Dữ liệu nhận dạng người sử dụng trực tiếp bao gồm họ và tên, ngày sinh, email, ảnh,vv. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu nhận diện khác như cân nặng, mã bưu điện,vv

Việc bảo vệ dữ liệu của  là mục tiêu chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ chúng bằng cách áp dụng mức độ bảo mật tối ưu.

2. Phương tiện nào được sử dụng để giữ quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình? 

Chúng tôi tin rằng ngươi sử dụng  phải luôn có các phương tiện riêng để bảo vệ quyền riêng tư của mình khi sử dụng các thiết bị được kết nối. Tại Montex swiss AG, chúng tôi sẽ hỗ trợ và bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng  một cách đầy đủ nhất có thể bằng cách đảm bảo cho các quyền sau:

3. Làm thế nào để xác định dữ liệu được thu thập?

Tính minh bạch và khả năng truy cập dễ dàng là những yếu tố quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tạo danh sách các ký tự tượng hình này để người sử dụng  có thể dễ dàng xác định những gì được xử lý.
Dữ liệu nhận dạng 

Dữ liệu chỉ số cơ thể

Dữ liệu hoạt động

Dữ liệu môi trường

Cookie - các tính năng kỹ thuật

 

4. Dữ liệu nào được thu thập và thu thập khi nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của AGU thu thập dữ liệu khi người  sử dụng dùng chúng. Chúng tôi quyết định liệt kê và giải thích chi tiết cho người sử dụng  các tình huống khác nhau để người sử dụng  hiểu rõ về các phương tiện thu thập dữ liệu mà chúng tôi sử dụng.

Người sử dụng truyền dữ liệu cho chúng tôi:

Chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu nhất định khi người  sử dụng dùng trang web  hoặc khi người sử dụng  tham gia các sự kiện hoặc trả lời bảng câu hỏi của chúng tôi. Một số thông tin nhất định được thu thập ngay cả khi người sử dụng  không có tài khoản AGU. Điều này có thể xảy ra khi người sử dụng  xem trang, tham gia khảo sát, cuộc thi hoặc sự kiện, viết bình luận trên trang web của chúng tôi, chia sẻ trang trên mạng xã hội, v.v.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu Cookie trên các trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Cookie, hãy tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

Đây là dữ liệu mà bạn có thể truyền tải cho chúng tôi khi truy cập và sử dụng các trang web và dịch vụ:

Dữ liệu nhận dạng

Cokies- tính năng kỹ thuật


Khi bạn tạo một tài khoản AGU

Tạo tài khoản AGU cho phép bạn sử dụng các dịch vụ và ứng dụng AGU. Do đó, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu nhất định để nhận dạng chính bạn. Tài khoản Montex swiss AG của bạn là thành phần cốt lõi trong các dịch vụ của chúng tôi. Nó cho phép bạn truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Dữ liệu được thu thập và sử dụng trong quá trình tạo tài khoản và / hoặc hồ sơ người dùng, khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, đặt mua sản phẩm từ tài khoản của bạn, thêm ảnh, v.v.

Đây là dữ liệu mà bạn có thể truyền tải cho chúng tôi khi tạo một tài khoản AGU:


Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu chỉ số cơ thể


Khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi

Sử dụng các ứng dụng của chúng tôi yêu cầu một tài khoản. Thông qua các ứng dụng, bạn có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của AGU, tương tác với chúng và truy cập tất cả các tính năng do AGU cung cấp.

Vì vậy, một số dữ liệu nhất định sẽ được truyền cho chúng tôi khi bạn tải xuống, cài đặt và sử dụng các tính năng của ứng dụng. Trường hợp này xảy ra khi bạn đặt báo thức, chia sẻ thông tin, đo lường, trả lời bảng câu hỏi hoặc điền vào một trường trong ứng dụng, v.v. Thông qua ứng dụng, dữ liệu của bạn được thông báo cho chúng tôi khi bạn cài đặt và đồng bộ hóa sản phẩm AGU của mình .

Thông qua ứng dụng, bạn có thể kích hoạt một số tính năng tùy chọn như định vị địa lý thông qua điện thoại của bạn. 

Đây là dữ liệu mà bạn có thể truyền tải cho chúng tôi khi sử dụng các ứng dụng:

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu chỉ số cơ thể

Cokies- tính năng kỹ thuật

Cokies- tính năng kỹ thuật


Khi bạn kích hoạt và sử dụng sản phẩm AGU

Các sản phẩm và ứng dụng của AGU thu thập dữ liệu có thể giám sát được. Khi bạn kích hoạt sản phẩm AGU, bạn sẽ được yêu cầu tải xuống ứng dụng AGU và tạo một tài khoản. Một số tính năng nhất định chỉ có thể truy cập được bằng cách kết nối  sản phẩm của bạn và ứng dụng. 

Dữ liệu của bạn được truyền đến máy chủ của chúng tôi khi bạn đồng bộ hóa sản phẩm của mình với các ứng dụng  hoặc khi bạn kết nối sản phẩm với mạng Wi-Fi của mình.

Đây là dữ liệu được truyền đến chúng tôi khi sử dụng ứng dụng:


Dữ liệu nhận dạng

Cokies- tính năng kỹ thuật

Dữ liệu hoạt động


5. Dữ liệu của có thể sẽ được dùng như thế nào?

Để hiển thị dữ liệu với bạn

Dữ liệu được tạo ra được hiển thị thông qua các ứng dụng của chúng tôi. Dữ liệu có thể được chỉ định dưới dạng dữ liệu thô (số bước, trọng lượng, v.v.) hoặc sau khi xử lý (nhịp tim, hô hấp, chuyển động tạo ra kiểu ngủ của bạn, v.v.).

Để cải thiện dịch vụ và sản phẩm AGU

Để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ và đảm bảo tính khả dụng của diễn dàn, phù hợp với các tiêu chuẩn Internet, chúng tôi lưu giữ hồ sơ hoạt động được tiến hành ở dạng nhật ký. 

Chúng tôi không bao giờ sử dụng dữ liệu nhận dạng trừ khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi, chẳng hạn như để giải quyết vấn đề mà bạn đã chỉ ra cho chúng tôi. 

Để truyền đạt thông tin cho bạn

Chúng tôi có thể sử dụng một số dữ liệu nhất định để cung cấp cho các cuộc khảo sát, cuộc thi, phiếu giảm giá hoặc các sự kiện mà bạn có thể tự do tham gia. Theo cách tương tự, Montex swiss AG cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm của mình, chẳng hạn như các tính năng mới hoặc ưu đãi bán hàng, hoặc để thông báo các sản phẩm mới.

Nếu bạn không muốn nhận thông tin như vậy, vui lòng cho chúng tôi biết.

Để tạo thống kê và / hoặc phân tích dữ liệu tổng hợp

Chúng tôi cam kết không bán dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn. Tại Montex swiss AG, chúng tôi tin chắc rằng dữ liệu có thể phục vụ lợi ích chung. Chúng tôi có thể tạo ra số liệu thống kê và phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được. Trước tiên, chúng sẽ được ẩn danh  để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Dữ liệu được ẩn danh và / hoặc tổng hợp theo cách này được sử dụng cụ thể để: 

Cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của AGU nhằm:

6. Bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn trong những trường hợp nào? 

Bạn có thể tự do chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng tôi phải đạt được thỏa thuận trước với bạn khi bạn chia sẻ dữ liệu nhận dạng

Khi bạn chủ động 

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình trên các mạng xã hội: Bạn có thể chọn chia sẻ dữ liệu của mình hoặc các trang web mà bạn thích thông qua các mạng xã hội. Việc chia sẻ được thực hiện phù hợp với các điều kiện sử dụng của mạng xã hội mà bạn chia sẻ. Chúng tôi không thể đảm bảo cho bạn mức độ bảo vệ giống như các chính sách của chúng tôi khi sử dụng mạng xã hội.

Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp luật

Một số luật, các quy định, phán quyết hành chính hoặc phán quyết tòa án có thể buộc chúng tôi phải thông báo một số dữ liệu cá nhân nhất định cho bên thứ ba. Ngoài trường hợp điều này bị cấm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn càng sớm càng tốt nếu chúng tôi phải truyền một số dữ liệu của bạn.


7. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Ngoài trường hợp luật quy định một khoảng thời gian cụ thể, chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian không quá khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập và xử lý. Do đó, chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân  gắn liền với tài khoản của bạn cho đến khi tài khoản bị xóa.


8. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ ở đâu?

Để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn, chúng được lưu trữ và xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi được đặt tại Ireland và tuân theo các quy định đảm bảo ở mức độ bảo vệ cao đối với dữ liệu cá nhân của bạn.


9. Độ tuổi tối thiểu  sử dụng các dịch vụ của AGU? 

Bạn phải trên mười tám (18) tuổi để tạo tài khoản và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 


10. Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn?

Dữ liệu của bạn chủ yếu được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Amazon Web Services (Ireland) và được trang bị thiết bị bảo mật mới nhất cùng các kỹ thuật và quy trình bảo mật tiên tiến. Quyền truy cập bị hạn chế nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát an ninh khác nhau, bao gồm nhân viên an ninh, cửa an ninh và đầu đọc sinh trắc học phải được thông qua. Truy cập từ xa vào các máy chủ bị hạn chế và kiểm soát cao. 


11. Làm cách nào để xóa tài khoản AGU của tôi?

Chúng tôi cho phép bạn chặn hồ sơ người dùng của mình trực tiếp từ các ứng dụng của chúng tôi.

Để xóa tài khoản của bạn, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Dữ liệu nhận dạng  sau đó sẽ bị xóa khỏi máy chủ sản xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được giữ lại trong các bản sao lưu bảo mật mà chúng tôi thường xuyên thực hiện. Đây là lý do tại sao dữ liệu của bạn có thể vẫn còn trên máy chủ của chúng tôi sau khi bạn yêu cầu.


12. Chính sách về bảo mật có thể được thay đổi không?

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình để thích ứng với nhu cầu của bạn, với sự phát triển của khung pháp lý hoặc khi chúng tôi phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện. 

Chính sách Cookies

Cokies là gì?

Cookie là một tệp được đặt và / hoặc đọc trên đĩa cứng của người dùng Internet, ví dụ khi xem một trang web hoặc một ứng dụng di động. Chúng cho phép thiết bị của bạn truyền thông tin đến nhà xuất bản trang web.

Bạn cài đặt cookie vào thời điểm nào?

Tất cả các cookie liên quan đến dữ liệu cá nhân của người sử dụng  chỉ được cài đặt sau khi có được sự đồng ý của người sử dụng.

Làm thế nào chúng tôi nhận được sự đồng ý của người sử dụng?

Khi đăng nhập vào một trong các trang web của chúng tôi, người sử dụng  có thể thấy một biểu ngữ thông báo rằng chúng tôi sử dụng cookie. Người sử dụng  đồng ý cài đặt cookie bằng cách nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" trên biểu ngữ này hoặc bằng cách tiếp tục duyệt trên trang web.

Tất cả cookie trên trang web của người sử dụng có phải từ Montex swiss AG không?

Một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi cài đặt trên các trang web của mình được xuất bản bởi các bên thứ ba và cho phép cài đặt các nút chia sẻ hoặc quảng cáo. Chúng tôi đưa ra một danh sách tất cả các cookie mà chúng tôi sử dụng với sự đồng ý của người sử dụng  và thông báo đầy đủ cho người sử dụng. Danh sách này có sẵn ở đây.

Làm cách nào để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cookie?

Người sử dung có thể hủy kích hoạt chúng trực tiếp từ trình duyệt của mình. Mỗi trình duyệt có quy trình riêng: chúng tôi khuyên người  sử dụng nên tìm hiểu về điều này trên trang web của nhà xuất bản.

Xin lưu ý rằng, nếu người sử dụng  hủy kích hoạt cookie, việc người  sử dụng trang web của chúng tôi sẽ không được tối ưu hóa và một số khu vực nhất định của trang web sẽ không thể tiếp tục truy cập nữa đối với người  

Người sử dụng chọn cookie nào?

Cookie được chia thành các nhóm chính. Đây là những nhóm mà chúng tôi sử dụng: 

Loại cokies

Mô tả

Cokies thiết yếu

Những cookie này cho phép trang web chạy trơn tru bằng cách tạo điều kiện giao tiếp điện tử và cung cấp cho người sử dụng  các dịch vụ được người dùng yêu cầu rõ ràng. Ví dụ: họ cho phép người  sử dụng  chọn một ngôn ngữ.

Cookie nhận dạng

Những cookie này cho phép người sử dụng  đăng nhập vào phiên của mình và vào các mạng xã hội cá nhân nếu người sử dụng  muốn chia sẻ nội dung. Nhờ cookie, người sử dụng  sẽ không phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mỗi khi người  sử dụng dùng một dịch vụ yêu cầu  đăng nhập.

Cokies quảng cáo

Những cookie này cho phép chúng tôi cung cấp cho tài liệu quảng cáo về các sản phẩm của chúng tôi sau khi truy cập; điều này được cá nhân hóa, dựa trên những gì chúng tôi nghĩ rằng người sử dụng có thể cần hoặc muốn.

Cokies đo lường

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Analytics. Công cụ này cho phép chúng tôi tạo báo cáo về thống kê sử dụng cho các trang web của chúng tôi và từ đó cải thiện chúng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin của dịch vụ. service's information page.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể với nỗ lực tốt nhất 

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree