Mr. Securio

SMART GPS Tracker

for kids

Cân bằng giữa vấn đề độc lập và an toàn cho bé

Đồng hồ định vị GPS thông minh cho trẻ Mr. Securio

Thiết bị này cung cấp thông tin về vị trí của trong phạm vi chính xác 1 m và hoạt động với cả hệ thống GPS và GLONASS. Bố mẹ có thể tạo ra khoảng cách an toàn và họ sẽ nhận được một tin nhắn ngay lập tức nếu đứa trẻ rời khỏi vị trí cũng như bất cứ khi nào trẻ tháo đồng hồ.

Lịch sử chuyển động được lưu trữ trong Đồng hồ định vị GPS AGU cũng như trong Ứng dụng AGU dễ sử dụng với người dùng.

Bố mẹ luôn có thể giao tiếp với con ngay cả khi chúng không ở bên cạnh nhau. Với "Mr Securio", người sử dụng có thể gửi tin nhắn bằng văn bản hoặc âm thanh như lời nhắc kịp thời hoặc để nhắc nhở, động viên bé  trong suốt cả ngày!

Đồng hồ định vị GPS thông minh cho trẻ Mr. Securio

Thiết bị này cung cấp thông tin về vị trí của trong phạm vi chính xác 1 m và hoạt động với cả hệ thống GPS và GLONASS. Bố mẹ có thể tạo ra khoảng cách an toàn và họ sẽ nhận được một tin nhắn ngay lập tức nếu đứa trẻ rời khỏi vị trí cũng như bất cứ khi nào trẻ tháo đồng hồ.

Lịch sử chuyển động được lưu trữ trong Đồng hồ định vị GPS AGU cũng như trong Ứng dụng AGU dễ sử dụng với người dùng.

Bố mẹ luôn có thể giao tiếp với con ngay cả khi chúng không ở bên cạnh nhau. Với "Mr Securio", người sử dụng có thể gửi tin nhắn bằng văn bản hoặc âm thanh như lời nhắc kịp thời hoặc để nhắc nhở, động viên bé  trong suốt cả ngày!

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree