Brainy

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh

DÀNH CHO TRẺ EM

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh AGU ghi kết quả đo

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh AGU Brainy

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh AGU giúp cho việc đo nhiệt độ và ghi kết quả rất đơn giản và chính xác. Kết quả được lưu trữ trong một ứng dụng AGU duy nhất. Các bản ghi lịch sử cũng được lưu trữ và có thể được
kiểm tra và gửi cho bác sĩ chăm sóc. Chỉ thị màu cung cấp một cách thuận tiện để đánh giá nhanh mức nhiệt độ.
Độ chính xác của thiết bị được xác nhận bởi các chứng chỉ ASTME 1965-98, EN 12470-5 và ISO 80601-2-56. 

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh AGU Brainy

Nhiệt kế hồng ngoại thông minh AGU giúp cho việc đo nhiệt độ và ghi kết quả rất đơn giản và chính xác. Kết quả được lưu trữ trong một ứng dụng AGU duy nhất. Các bản ghi lịch sử cũng được lưu trữ và có thể được
kiểm tra và gửi cho bác sĩ chăm sóc. Chỉ thị màu cung cấp một cách thuận tiện để đánh giá nhanh mức nhiệt độ.
Độ chính xác của thiết bị được xác nhận bởi các chứng chỉ ASTME 1965-98, EN 12470-5 và ISO 80601-2-56. 

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree