Brainy

Смарт термометър

инфрачервен

Интелигентен инфрачервен термометър AGU записва резултатите от измерванията

Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy

Измерването на температурата с инфрачервен термометър AGU Brainy e много лесно и точно. Термометърът може да се използва и с приложението AGU. Изтегли от Apple Store и Play Store.

Измерванията се записват в приложението. Информацията може да се представи хронологично и графично.

Резултатите мога да бъдат изпратени на лекуващия лекар. Термометърът има цветова индикация за повишена температура.

Термометърът измерва температурата на чело, в ухо и на повърхности.

Точността на измерванията е се гарантира от сертификатите ASTME 1965-98, EN 12470-5, and ISO 80601-2-56.
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy
 • Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy

Смарт инфрачервен термометър AGU Brainy

Измерването на температурата с инфрачервен термометър AGU Brainy e много лесно и точно. Термометърът може да се използва и с приложението AGU. Изтегли от Apple Store и Play Store.

Измерванията се записват в приложението. Информацията може да се представи хронологично и графично.

Резултатите мога да бъдат изпратени на лекуващия лекар. Термометърът има цветова индикация за повишена температура.

Термометърът измерва температурата на чело, в ухо и на повърхности.

Точността на измерванията е се гарантира от сертификатите ASTME 1965-98, EN 12470-5, and ISO 80601-2-56.

Технически характеристики

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree