Wally

Cân thông minh cho bé AGU

với thước đo cự ly

Vấn đề chính xác

AGU Cân thông minh cho bé với thước đo cự ly Wally

Thiết bị này giúp việc ghi lại số đo cân nặng và chiều cao của trẻ trở nên dễ dàng và thú vị. Việc lưu trữ và phân tích dữ liệu rất thuận tiện và dễ dàng. Thiết bị được điều khiển bằng tay hoặc thông qua ứng dụng AGU dễ sử dụng  vưới người dùng. Theo dõi cân nặng và sự phát triển của bé là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ trong suốt những tháng đầu đời của trẻ. Người sử dụng cần hoàn toàn chắc chắn trẻ được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ  để trẻ phát triển bình thường. Trẻ cần được cân cả trước và sau mỗi lần trẻ bú mẹ. Bằng cách sử dụng ứng dụng AGU dễ dàng sử dụng với người dùng, tất cả dữ liệu sẽ được lưu tự động và bạn có thể kiểm tra lịch sử cho việc cho ăn  và ghi chép lại phát triển của em bé trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

AGU Cân thông minh cho bé với thước đo cự ly Wally

Thiết bị này giúp việc ghi lại số đo cân nặng và chiều cao của trẻ trở nên dễ dàng và thú vị. Việc lưu trữ và phân tích dữ liệu rất thuận tiện và dễ dàng. Thiết bị được điều khiển bằng tay hoặc thông qua ứng dụng AGU dễ sử dụng  vưới người dùng. Theo dõi cân nặng và sự phát triển của bé là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ trong suốt những tháng đầu đời của trẻ. Người sử dụng cần hoàn toàn chắc chắn trẻ được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ  để trẻ phát triển bình thường. Trẻ cần được cân cả trước và sau mỗi lần trẻ bú mẹ. Bằng cách sử dụng ứng dụng AGU dễ dàng sử dụng với người dùng, tất cả dữ liệu sẽ được lưu tự động và bạn có thể kiểm tra lịch sử cho việc cho ăn  và ghi chép lại phát triển của em bé trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree