Sunny

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN THÔNG MINH

Đèn

Mặt trời riêng bạn ở nhà

Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc

"Mặt trời riêng bạn ở nhà" là một hệ thống chiếu sáng được điều khiển hoàn toàn có thể bắt chước mặt trời mọc, độ sáng giữa ngày và hoàng hôn. Sử dụng Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU đảm bảo chế độ thức dậy và đi ngủ dễ dàng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.

Nắng AGU tạo ra ánh sáng ấm áp, tương ứng với ánh sáng mặt trời tự nhiên, nhưng không có TIA CỰC TÍM. Nó bù đắp cho việc thiếu ánh sáng mặt trời ở các quốc gia có mùa đông dài và nó cung cấp điều kiện ánh sáng bình thường khi mặt trời tự nhiên quá mạnh và các ngôi nhà thường cần phải được đóng lại bằng tấm chắn nặng.

Hoạt động độc lập với thời tiết và mùa với chế độ ban đêm / ngày tự nhiên và đủ ánh sáng tự nhiên trong suốt ban ngày, cả gia đình được cung cấp năng lượng và cảm hứng cho sự phát triển và học tập.

Sunny AGU được điều khiển thông qua Ứng dụng AGU thân thiện với người dùng và cho phép người vận hành sắp xếp chế độ chiếu sáng hoàn toàn tùy chỉnh với "bình minh" và "hoàng hôn" cá nhân của riêng họ.

 • Demo
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc
 • Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc

Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU PLUS có nhạc

"Mặt trời riêng bạn ở nhà" là một hệ thống chiếu sáng được điều khiển hoàn toàn có thể bắt chước mặt trời mọc, độ sáng giữa ngày và hoàng hôn. Sử dụng Đèn chiếu sáng tự nhiên thông minh AGU đảm bảo chế độ thức dậy và đi ngủ dễ dàng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.

Nắng AGU tạo ra ánh sáng ấm áp, tương ứng với ánh sáng mặt trời tự nhiên, nhưng không có TIA CỰC TÍM. Nó bù đắp cho việc thiếu ánh sáng mặt trời ở các quốc gia có mùa đông dài và nó cung cấp điều kiện ánh sáng bình thường khi mặt trời tự nhiên quá mạnh và các ngôi nhà thường cần phải được đóng lại bằng tấm chắn nặng.

Hoạt động độc lập với thời tiết và mùa với chế độ ban đêm / ngày tự nhiên và đủ ánh sáng tự nhiên trong suốt ban ngày, cả gia đình được cung cấp năng lượng và cảm hứng cho sự phát triển và học tập.

Sunny AGU được điều khiển thông qua Ứng dụng AGU thân thiện với người dùng và cho phép người vận hành sắp xếp chế độ chiếu sáng hoàn toàn tùy chỉnh với "bình minh" và "hoàng hôn" cá nhân của riêng họ.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree