Skinny

Nhiệt độ THÔNG MINH

chỉ báo

Người hỗ trợ mọi lúc mọi nơi

Đèn báo nhiệt độ cơ thể thông minh AGU Skinny

Sốt là nhiệt độ cơ thể cao bất thường xảy ra khi bị nhiễm trùng, viêm hoặc một số loại bệnh khác. Sốt không phải là một loại bệnh nhưng đây là một trong những dấu hiệu bệnh phổ biến nhất, đặc biệt là ở trẻ em.

Đèn báo nhiệt độ cơ thể thông minh AGU có thể theo dõi nhiệt độ của trẻ liên tục và chính xác. Thiết bị cung cấp thông báo đẩy nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh hoặc quá cao. Kiểm soát tình hình bất cứ lúc nào trong ngày hoặc trong đêm mà không làm phiền tới trẻ, người sử dụng cũng sẽ dành sức lực của bản thân để hỗ trợ em bé trong khoảng thời gian khó chịu này. Chỉ báo nhiệt độ được cố định bằng miếng dán đặc biệt và được gắn chắc chắn nhưng nhẹ nhàng vào cơ thể bé mà không tạo cảm giác khó chịu.

Ứng dụng AGU đơn giản và thân thiện với người dùng cung cấp một loạt các dịch vụ ( theo dõi một số trẻ em, hiển thị biểu đồ nhiệt độ, chỉ báo toàn diện về sức khoẻ của trẻ) và cập nhật lịch sử dữ liệu vào thiết bị

Đây cũng là một công cụ tuyệt với giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tình hình của bệnh.

Đèn báo nhiệt độ cơ thể thông minh AGU Skinny

Sốt là nhiệt độ cơ thể cao bất thường xảy ra khi bị nhiễm trùng, viêm hoặc một số loại bệnh khác. Sốt không phải là một loại bệnh nhưng đây là một trong những dấu hiệu bệnh phổ biến nhất, đặc biệt là ở trẻ em.

Đèn báo nhiệt độ cơ thể thông minh AGU có thể theo dõi nhiệt độ của trẻ liên tục và chính xác. Thiết bị cung cấp thông báo đẩy nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh hoặc quá cao. Kiểm soát tình hình bất cứ lúc nào trong ngày hoặc trong đêm mà không làm phiền tới trẻ, người sử dụng cũng sẽ dành sức lực của bản thân để hỗ trợ em bé trong khoảng thời gian khó chịu này. Chỉ báo nhiệt độ được cố định bằng miếng dán đặc biệt và được gắn chắc chắn nhưng nhẹ nhàng vào cơ thể bé mà không tạo cảm giác khó chịu.

Ứng dụng AGU đơn giản và thân thiện với người dùng cung cấp một loạt các dịch vụ ( theo dõi một số trẻ em, hiển thị biểu đồ nhiệt độ, chỉ báo toàn diện về sức khoẻ của trẻ) và cập nhật lịch sử dữ liệu vào thiết bị

Đây cũng là một công cụ tuyệt với giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tình hình của bệnh.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree