Mr. Securio

PAMETNI GPS SAT

za decu

Zdravo balansirajte Između nezavisnosti i bezbednosti vašeg deteta

AGU PAMETNI GPS SAT ZA DECU Mr. Securio

Ovaj uređaj Vam pruža informaciju o lokaciji vašeg deteta sa preciznošću do 1 m, i radi i sa GPS i GLONASS sistemima. Roditelji mogu da naprave bezbedni radijus kretanja i primiće trenutnu poruku čim dete napusti isti, kao i kad god dete skine sat. Istorija kretanja se skladišti u AGU GPS satu, kao i u lakoj za korišćenje AGU aplikaciji. roditelji mogu uvek da komuniciraju sa detetom čak i kad nisu jedno pored drugog. Sa ""Mr Securio"" možete poslati pisane ili audio poruke kao blagovremene podsetnike da ohrabrite dete tokom njihovog dana.

AGU PAMETNI GPS SAT ZA DECU Mr. Securio

Ovaj uređaj Vam pruža informaciju o lokaciji vašeg deteta sa preciznošću do 1 m, i radi i sa GPS i GLONASS sistemima. Roditelji mogu da naprave bezbedni radijus kretanja i primiće trenutnu poruku čim dete napusti isti, kao i kad god dete skine sat. Istorija kretanja se skladišti u AGU GPS satu, kao i u lakoj za korišćenje AGU aplikaciji. roditelji mogu uvek da komuniciraju sa detetom čak i kad nisu jedno pored drugog. Sa ""Mr Securio"" možete poslati pisane ili audio poruke kao blagovremene podsetnike da ohrabrite dete tokom njihovog dana.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree