Froggy

Nhiệt kế nhà tắm điện tử

KỸ THUẬT SỐ

Tắm trong niềm yêu thích

Nhiệt kế nhà tắm điện tử Froggy

Tắm cho em bé là một việc quan trọng  và thú vị đối với cả cha mẹ và trẻ sơ sinh. Với thiết bị Froggy AGU, bạn và bé có thể tập trung tận hưởng mà không phải lo lắng về nhiệt độ nước phù hợp.

Froggy AGU đo nhiệt độ nước cứ sau 30 giây. Thiết bị báo hiệu với một dấu hiệu màu sắc nếu nước ổn, hoặc nếu nước quá nóng hoặc quá lạnh. Đối với bé, Froggy là một đồ chơi học tập vui nhộn, một người bạn đồng hành tuyệt vời để tắm và hoàn toàn an toàn. Nhờ tắt công tắc tự động - khi thiết bị ra khỏi nước - pin sẽ tổn tại trong nhiều năm.Nhiệt kế nhà tắm điện tử Froggy

Tắm cho em bé là một việc quan trọng  và thú vị đối với cả cha mẹ và trẻ sơ sinh. Với thiết bị Froggy AGU, bạn và bé có thể tập trung tận hưởng mà không phải lo lắng về nhiệt độ nước phù hợp.

Froggy AGU đo nhiệt độ nước cứ sau 30 giây. Thiết bị báo hiệu với một dấu hiệu màu sắc nếu nước ổn, hoặc nếu nước quá nóng hoặc quá lạnh. Đối với bé, Froggy là một đồ chơi học tập vui nhộn, một người bạn đồng hành tuyệt vời để tắm và hoàn toàn an toàn. Nhờ tắt công tắc tự động - khi thiết bị ra khỏi nước - pin sẽ tổn tại trong nhiều năm.Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree