Eaglet

Máy đo nhiệt độ AGU Eaglet

DÀNH CHO TRẺ EM

Đo nhiệt độ cơ thể nhanh chóng và chính xác

Máy đo nhiệt độ AGU Eaglet

Máy đo nhiệt độ AGU Eaglet cung cấp các phép đo nhiệt độ cơ thể nhanh chóng và chính xác; bạn sẽ nhận được các kết quả đọc chính xác bất kể nhiệt độ xung quanh trong môi trường. Để thuận tiện cho phụ huynh, có hai cách khác nhau để đo nhiệt cơ thể: từ vị trí đặt nhiệt kế ngay bên trong ống tai hoặc bằng chế độ cảm biến nhiệt độ ở trán.

Cùng với tính năng chỉ báo thời gian, mô hình này cũng cung cấp khả năng kích hoạt để đọc nhiệt độ môi trường xung quanh.

Nhiệt kế nhẹ và được thiết kế đẹp mắt này sẽ cung cấp các kết quả đọc nhanh chóng và cực kỳ đáng tin cậy. Đó là điều bắt buộc phải có trong mỗi gia đình có trẻ em.

Máy đo nhiệt độ AGU Eaglet

Máy đo nhiệt độ AGU Eaglet cung cấp các phép đo nhiệt độ cơ thể nhanh chóng và chính xác; bạn sẽ nhận được các kết quả đọc chính xác bất kể nhiệt độ xung quanh trong môi trường. Để thuận tiện cho phụ huynh, có hai cách khác nhau để đo nhiệt cơ thể: từ vị trí đặt nhiệt kế ngay bên trong ống tai hoặc bằng chế độ cảm biến nhiệt độ ở trán.

Cùng với tính năng chỉ báo thời gian, mô hình này cũng cung cấp khả năng kích hoạt để đọc nhiệt độ môi trường xung quanh.

Nhiệt kế nhẹ và được thiết kế đẹp mắt này sẽ cung cấp các kết quả đọc nhanh chóng và cực kỳ đáng tin cậy. Đó là điều bắt buộc phải có trong mỗi gia đình có trẻ em.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree