Balloon

Máy xông mũi

Nén

Máy xông mũi họng nén khí nhỏ nhất và êm nhất trong phạm vi AGU.

Máy xông mũi họng nén khí Baloon AGU

Máy xông mũi họng nén khí AGU sẽ không làm phiền trẻ em với bất kỳ tiếng ồn nào và nó cực kỳ nhỏ gọn.
Máy rất tiện dụng và dễ dàng di chuyển trong các chuyến đi. Nó có thể được vận hành từ nguồn điện khi không có nguồn điện tĩnh và có thể nghiêng đến 45 °. Kích thước hạt MMAD là 2,9 um, tốc độ phun - 0,3 ml / phút. 

Máy xông mũi họng nén khí Baloon AGU

Máy xông mũi họng nén khí AGU sẽ không làm phiền trẻ em với bất kỳ tiếng ồn nào và nó cực kỳ nhỏ gọn.
Máy rất tiện dụng và dễ dàng di chuyển trong các chuyến đi. Nó có thể được vận hành từ nguồn điện khi không có nguồn điện tĩnh và có thể nghiêng đến 45 °. Kích thước hạt MMAD là 2,9 um, tốc độ phun - 0,3 ml / phút. 

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree