Octopy

Máy chế biến thực phẩm

đa chức năng

Healthy food made easily

Máy chế biến thực phẩm đa chức năng Octopy

Mỗi đứa trẻ là một cá nhân thay đổi sở thích và chế độ ăn uống  theo thời gian. Máy chế biến thực phẩm đa năng  là một thiết bị tuyệt vời để chuẩn bị thực phẩm lành mạnh phù hợp với mọi người . Thiết bị kết hợp 5 chức năng như  tiệt trùng, hâm nóng thức ăn trẻ em, duy trì nhiệt độ, xay hấp, với 2 chế độ.  Máy chế biến thực phẩm đa năng AGU tiện dụng và nhỏ gọn trang bị loại phụ kiện, thực sự là một thiết bị tiện dụng nên trang bị trong các bếp ăn.

Máy chế biến thực phẩm đa chức năng Octopy

Mỗi đứa trẻ là một cá nhân thay đổi sở thích và chế độ ăn uống  theo thời gian. Máy chế biến thực phẩm đa năng  là một thiết bị tuyệt vời để chuẩn bị thực phẩm lành mạnh phù hợp với mọi người . Thiết bị kết hợp 5 chức năng như  tiệt trùng, hâm nóng thức ăn trẻ em, duy trì nhiệt độ, xay hấp, với 2 chế độ.  Máy chế biến thực phẩm đa năng AGU tiện dụng và nhỏ gọn trang bị loại phụ kiện, thực sự là một thiết bị tiện dụng nên trang bị trong các bếp ăn.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree