Giraffe

Nhiệt kế không chạm AGU

DÀNH CHO TRẺ EM

Đo nhiệt độ không cần chạm

AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A

Điều quan trọng là có được thông tin về nhiệt độ của trẻ lúc đầu nghi ngờ rằng anh ấy/cô ấy có thể bị sốt. Nhưng trẻ em không thích nằm yên, và do đó, chúng không thích được đo nhiệt độ. Và trong khi ngủ, trẻ không nên bị làm phiền.
Nhiệt kế không chạm AGU dành cho trẻ để đo nhiệt độ mà không chạm vào trẻ. Nó chỉ cần duy nhất 3 giây để đọc với độ chính xác +0,2 độ C. Nó báo hiệu khi quá trình đo kết thúc và đổ chuông trong trường hợp sốt. Nhiệt kế hươu cao cổ AGU có thể đo được nhiệt độ bề mặt và chất lỏng.
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A
  • AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A

AGU Nhiệt kế không chạm Giraffe NC8A

Điều quan trọng là có được thông tin về nhiệt độ của trẻ lúc đầu nghi ngờ rằng anh ấy/cô ấy có thể bị sốt. Nhưng trẻ em không thích nằm yên, và do đó, chúng không thích được đo nhiệt độ. Và trong khi ngủ, trẻ không nên bị làm phiền.
Nhiệt kế không chạm AGU dành cho trẻ để đo nhiệt độ mà không chạm vào trẻ. Nó chỉ cần duy nhất 3 giây để đọc với độ chính xác +0,2 độ C. Nó báo hiệu khi quá trình đo kết thúc và đổ chuông trong trường hợp sốt. Nhiệt kế hươu cao cổ AGU có thể đo được nhiệt độ bề mặt và chất lỏng.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree