База молочных смесей

Frisolac 2 Штрихкод: 8716200634250

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
бар 6 дейін 12 ай 90 3 40
бар 6 дейін 12 ай 120 3 40
бар 6 дейін 12 ай 150 3 40
бар 6 дейін 12 ай 180 4 40
бар 6 дейін 12 ай 210 4 40

Humana 1 Штрихкод: 4031244776020

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2-8 аптадан 90 2 50
3 ай 120 2 50
4 ай 150 2 50
5 ай 180 2 50
6 ай 210 2 50

Humana 1 HA Гипоаллергенді Штрихкод: 4031244734457

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2-8 апта 90 5 50
3 ай 120 5 50
4 ай 150 5 50
4-6 ай 180 5 50

Humana Expert 1 Штрихкод: 4031244777867

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2-8 аптадан 90 3 50
3 ай 120 3 50
4 ай 150 3 50
4+ ай 180 3 50

Humana Expert 2 Штрихкод: 4031244777850

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6-12 ай 150 6 50
6-12 ай 180 5 50
6-12 ай 210 5 50

Humana Folgemilch 2 Штрихкод: 4031244782175

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 150 7 50
6+ ай 180 7 50
6+ ай 210 7 50

Humana HN Штрихкод: 4031244734402

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0+ 120 3 50
0+ 150 4 50
0+ 180 4 50
0+ 210 4 50

Kabrita 1 gold Штрихкод: 8716677005256

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-2 аптадан бастап 90 3 40
3-8 аптадан бастап 120 3 40
2 ай 150 3 40
3-4 ай 180 3 40
5-6 ай 210 3 40

Kabrita 1 gold Штрихкод: 8716677005317

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-2 аптадан бастап 90 4 40
3-8 аптадан бастап 120 4 40
2 ай 150 4 40
3-4 ай 180 4 40
5-6 ай 210 4 40

Kabrita 2 gold Штрихкод: 8716677005263

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 3 40
с 7 ай 210 3 40

Kabrita 2 gold Штрихкод: 8716677005324

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 5 40
7-12 ай 210 5 40

Kabrita 3 gold Штрихкод: 8716677005270

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12 + ай 210 2 40

Karbita 3 GOLD Штрихкод: 8716677005331

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 210 3 40

Nestle NAN 2 кисломолочный Штрихкод: 7613031583348

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 210 6 37
7-9 ай 210 6 37
10+ ай 210 6 37

Nestle NAN Optipro 1 Штрихкод: 7613032405700

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t°    
1-2 аптадан бастап 90 3 37
3-4 аптадан бастап 120 3 37
2 ай 150 3 37
3-4 ай 180 3 37
5-6 ай 210 3 37
7-9 ай 210 3 37
10+ ай 210 3 37

Nestle NAN optipro 1 Штрихкод: 7613035615083

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан 90 3 37
3-4 аптадан 120 3 37
2 ай 150 3 37
3-4 ай 180 3 37
5-6 ай 210 3 37
с 7 ай 210 3 37

Nestle NAN Optipro 2 Штрихкод: 7613032477530

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
с 6 ай 210 4 37
с 7-9 ай 210 4 37
с 10 ай 210 4 37

Nestle NAN optipro 2 Штрихкод: 7613033358616

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 4 37
7-9 ай 210 4 37
10 ай 210 4 37

Nestle NAN Optipro 2 гипоаллергенный Штрихкод: 7613031251742

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 4 37
7-9 ай 210 4 37
10+ ай 210 4 37

Nestle NAN Optipro 3 Штрихкод: 7613033358869

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 210 4 37

Nestle NAN Optipro 3 гипоаллеренный Штрихкод: 7613034080028

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 210 2 37

Nestle NAN Optipro 4 Штрихкод: 7613032835460

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
18+ ай 210 5 37

Nestle NAN OPTIPRO 4 Premium Штрихкод: 7613034698926

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
с 18 ай 210 6 37

Nestle NAN OPTIPRO HA ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 1 Штрихкод: 7613031251728

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан бастап 90 3 37
3-4 аптадан бастап 120 3 37
2 ай 150 3 37
3-4 ай 180 3 37
5-6 ай 210 3 37
7-9 ай 210 3 37
10+ ай 210 3 37

Nestle NAN Антиколики Штрихкод: 7613035541306

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан бастап 90 4 37
3-4 аптадан бастап 120 4 37
2 ай 150 4 37
3-4 ай 180 4 37
5-6 ай 210 4 37
с 7-9 ай 210 4 37
от 10 ай 210 4 37

Nestle NAN Безлактозный 0-12 ай Штрихкод: 7613031568147

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан бастап 90 3 37
3-4 аптадан бастап 120 3 37
2 ай 150 3 37
3-4 ай 180 3 37
5-6 ай 210 3 37
7-9 ай 210 3 37
10+ 210 3 37

Nestle NAN Кисломолочный 1 Premium Штрихкод: 7613031583362

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан бастап 90 7 37
3-4 аптадан бастап 120 6 37
2 ай 150 6 37
3-4 ай 180 6 37
5-6 ай 210 6 37
с 7 ай 210 6 37

Nestle NAN Кисломолочный 2 Штрихкод: 7613031583348

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 210 7 37
7-9 ай 210 7 37
10+ ай 210 7 37

Nestle NAN Тройной комфорт Штрихкод: 7613036447904

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 апта 90 2 37
3-4 апта 120 2 37
2 ай 150 2 37
3-4 ай 180 2 37
5+ ай 210 2 37

Nestle NAN Тройной комфорт 0-12 ай Штрихкод: 7613035351462

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан 90 4 37
3-4 аптадан 120 4 37
2 ай 150 4 37
3-4 ай 180 5 37
5-6 ай 210 4 37
бар 7 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 1 Штрихкод: 7613034444059

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан бастап 90 3 37
3-4 аптадан бастап 120 4 37
2 ай 150 4 37
3-4 ай 180 4 37
5-6 ай 210 4 37
7-9 ай 210 4 37
с 10 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 1 Штрихкод: 7613031376001

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 аптадан 90 3 37
3-4 аптадан 120 3 37
2 ай 150 3 37
3-4 ай 180 3 37
5-6 ай 210 3 37
7-9 ай 210 3 37
от 10 ай 210 3 37

Nestle NESTOGEN 2 Штрихкод: 7613034444097

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 4 37
7-9 ай 210 4 37
с 10 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 2 Штрихкод: 7613032571283

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
от 6 ай 210 4 37
от 7-9 ай 210 4 37
от 10 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 3 Штрихкод: 7613034444141

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
c 12 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 3 Штрихкод: 7613033440168

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
от 12 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 4 Штрихкод: 7613034444226

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
с 18 ай 210 4 37

Nestle NESTOGEN 4 Штрихкод: 7613033440182

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
от 18 ай 210 5 37

Nestle Premium NAN 3 кисломолочный Штрихкод: 7613033469459

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 210 6 37

Nutricia Nutrilon Комфорт Pronutri+ 1 Штрихкод: 8712400715232

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
1-2 апта 90 7 37
3-8 апта 120 7 37
2 ай 150 7 37
3-4 ай 180 7 37
5-6 ай 210 7 37

Nutrilac Premium Соя Штрихкод: 4600490618189

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 кун 90 5 43
2-6 аптадан 90 5 43
6-8 аптадан 120 5 43
2-3 ай 120 5 43
3-4 ай 150 6 43
4-5 ай 150 6 43
5-6 ай 180 5 43
6+ ай 180 5 43

Nutrilon 1 Premium Штрихкод: 5900852032851

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 күн 90 3 40
3-8 аптадан бастап 120 3 40
2 ай 150 3 40
3 ай 180 3 40
4 ай 180 3 40
5 ай 210 3 40
6 ай 210 3 40

Nutrilon 1 Premium Штрихкод: 4008976527893

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 күн 90 4 40
3-8 аптадан бастап 120 4 40
2 ай 150 4 40
3 ай 180 4 40
4 ай 180 4 40
5 ай 210 4 40
с 6 ай 210 4 40

Nutrilon Premium 1 Штрихкод: 8712400764278

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14  күн 90 3 40
3-8 аптадан бастап 120 4 40
2 ай 150 4 40
3 ай 180 4 40
4 ай 180 4 40
5 ай 210 4 40
6+ ай 210 4 40

Nutrilon Premium 2 Штрихкод: 8712400764285

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 4 40
7-12 ай 210 4 40

Nutrilon Антирефлюкс Штрихкод: 8712400748520

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2-8 аптадан бастап 90 8 40
2 ай 120 8 40
3 ай 150 8 40
4 ай 180 8 40
5 ай 210 8 40
6+ ай 210 8 40

Nutrilon Гипоаллергенный 1 Штрихкод: 8712400737029

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 кун 90 4 40
3-8 аптадан 120 4 40
2 ай 150 4 40
3 ай 180 4 40
4 ай 180 4 40
5 ай 210 4 40
6 ай 210 4 40

Nutrilon гипоаллергенный 2 Штрихкод: 8712400737036

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 210 3 37
7-12 ай 210 3 37

Nutrilon Кисломолочный 1 Штрихкод: 3041094499469

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 күн 90 3 40
3-8 аптадан 120 3 40
2 ай 150 3 40
3 ай 180 3 40
4 ай 180 3 40
5 ай 210 3 40
6+ ай 210 3 40

Nutrilon Кисломолочный 2 Штрихкод: 3041094710557

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 3 40
7-12 ай 210 3 40

Nutrilon Комфорт 1 Штрихкод: 8712400737258

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 күн 90 5 40
3-8 аптадан 120 5 40
2 ай 150 5 40
3 ай 180 5 40
4 ай 180 5 40
5 ай 210 5 40
6+ ай 210 5 40

Nutrilon Комфорт 2 Штрихкод: 8712400737265

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 3 40
7-12 ай 210 3 40

Nutrilon Пепти Аллергия Штрихкод: 8712400806275

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 кун 90 5 40
3-8 аптадан 120 5 40
2 ай 150 6 40
3 ай 180 5 40
4 ай 180 5 40
5 ай 210 5 40
6 ай 210 5 40

Nutrilon Пепти Гастро 0-12 ай Штрихкод: 8712400748766

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 күн 90 3 40
3-8 аптадан 120 4 40
2 ай 150 4 40
3 ай 180 4 40
4 ай 180 4 40
5 ай 210 3 40
6 ай 210 3 40
7-12 ай 210 3 40

Saumal БИЕ СYTI Кобылье молоко 250 Штрихкод: 4870214780021

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай + 100 9 37
6 ай + 150 9 37
6 ай + 200 9 37

Saumal БИЕ СYTI Кобылье молоко 500 Штрихкод: 4870214780014

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай + 100 9 37
6 ай + 150 9 37
6 ай + 200 9 37

Similac 1 Штрихкод: 5099864008531

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2 аптадан бастап - 2 ай 120 3 37
2-6 ай 180 4 37
6 ай+ 180 4 37

Similac 1 Штрихкод: 5099864007640

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2 аптадан бастап-2 ай 120 5 37
2-6 ай 180 5 37
6+ ай 180 5 37

Similac 2 Штрихкод: 5099864007657

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
бар 6-12 ай 180 4 37

Similac 3 Штрихкод: 5391523052696

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 230 5 37

Similac 3 Штрихкод: 5099864007664

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 230 6 37

Similac 4 Штрихкод: 5391523054614

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
18+ ай 230 6 37

Similac Premium 1 Штрихкод: 8427030004419

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2 аптадан бастап - 2 ай 120 4 35
2-6 ай 180 4 35
с 6 ай 180 4 35

Similac Premium 1 Штрихкод: 8427030004426

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2 аптадан бастап-2 ай 120 5 35
2-6 ай 180 5 35
6+ ай 180 5 35

Similac Premium 2 Штрихкод: 8427030004457

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
от 6  ай 180 4 35

Similac Premium Intelli-Pro 1 Штрихкод: 8427030004419

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
2 аптадан - 2 ай 120 5 35
2-6 ай 180 5 35
бар 6 ай 180 5 35

Similac Premium Intelli-Pro 2 Штрихкод: 8427030004440

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 180 5 35

Similac гипоаллергенный 2 Штрихкод: 8427030004846

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай 180 6 35

Малыш 2 Истринский Штрихкод: 4600209006832

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6+ ай  210 3 40

Малютка 1 Штрихкод: 4600209003039

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 кун 90 4 40
3-8 аптадан 120 4 40
2 ай 150 4 40
3-4 ай 180 4 40
5 ай 210 4 40
6 ай 210 4 40

Малютка 2 Штрихкод: 4600209003077

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
6 ай 210 5 40
7-12 ай 210 5 40

Малютка 3 Штрихкод: 4600209003152

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
12+ ай 210 5 40

Малютка Молочная смесь с рождения 1200г Штрихкод: 4600209011089

Тамақтандыру мерзiмi Су мл. Бағдарлама Әзірлеу t° 
0-14 кун 90 4 40
3-8 апта 120 4 40
2 ай 150 4 40
3-4 ай 180 4 40
5-6 ай 210 4 40
Бұл сайт cookie пайдаланады. Осы торапты пайдалануды жалғастыра отырып, бұл баннерді жабу немесе «Мен келісемін» түймесін басу арқылы сіз «cookie» файлдарын пайдалануға келісесіз.
Қосымша ақпарат алу үшін cookie саясатын және құпиялылық саясатын оқыңыз.
Мен келісемін