Технологии

Небулайзер електронно – мрежови (мембранен) AGU N7 - ТЕХНОЛОГИЯ НА РАЗПРАШАВАНЕ MESH

Технологията „меш“ (на англ. mesh) се базира на „пресети” през специална мрежа-мембрана частици от лекарствения разтвор. Високочестотните колебания влияят на мембраната, а не на разтвора, като по този начин лекарственото вещество се разпрашава равномерно и неговата структура не се разрушава.

Технологията „меш“ позволява да се ползва пълен асортимент от лекарствени средства за небулайзерна терапия. Осигурява безшумна работа, висока дисперсия и скорост на разпрашаване. Електронно-мрежови (mesh) небулайзер е най-съвременния вид небулайзер. Той съчетава в едно качествата на ултразвуковия и на компресорния инхалатор:

  • работи безшумно
  • осигурява висока скорост на разпрашаване на лекарственото вещество
  • не оказва влияние на на лекарствения продукт и не го нагрява. Практически той позволява използването на всички видове лекарства, предназначени за инхалационна терапия: бронхиолитици, антибиотици, отхрачващи средства, антисептици, противовъзпалителни средства, хормони и феромони.
  • може да се използва под различен ъгъл – детето може да легне в удобна поза и да проведе инхалационната терапия

Компресорен небулайзер AGU N5 - ТЕХНОЛОГИЯ на регулиращия се клапан

<p align="justify" ><strong>Тази технология позволява с помощта на клапан да се регулира скоростта на разпрашаване на лекарствения препарат от 0,08 мл/мин до 0,2 мл/мин.
Скоростта на разпрашаване се коригира без смяна на частите на разпрашителя. </strong><br><br>
Високата скорост на разпрашаване се използва при инхалации на лекарствени вещества при възможност за дълбоко вдишване.
Ниската скорост е предназначена за малки деца/бебета, които нямат възможност самостоятелно да регулират дълбочината на дишането си.</p>

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree