V&O

Aparat se ne vklopi, zaslon ne zasveti.

• Preverite neoporečnost omrežnega kabla. Aparat priključite v vtičnico. • Preverite stikalo O / I, prepričajte se, da je vklopljeno.

Pri pripravi mlečne formule se na površini lijaka pojavi voda.

Morda je bil lijak napačno sestavljen ali nameščen. Preverite sestavo in ponovno namestite lijak.

Aparat "pripravi" samo vodo.

Morda je posoda za mlečno formulo napačno sestavljena ali nameščena. Preverite, če je posoda pravilno sestavljena. Prepričajte se, da je posoda nameščena tako, da se rob posode ujema z zarezo na glavni enoti in da je posoda tesno vstavljena v blokado. Napolnite posodo z mlečno formula. Za pravilno pripravo ene porcije mora biti v posodi najmanj 30 gramov mlečne formule.

Iz aparata priteka le mleko v prahu, voda ne priteka.

Morda je voda iztekla ali pa posoda za vodo ni bila pravilno nameščena. • Napolnite posodo za vodo. • Vstavite posodo za vodo. Rob posode za vodo mora biti vstavljen v zarezo na glavni enoti, posoda mora biti čvrsto (povsem do konca) vstavljena v spodnji podstavek na glavni enoti. Pritisnite gumb ""Warm water"", da napolnite sistem z vodo. Ponavljajte postopek, dokler indikator gumba ""Warm water"" ne sveti neprekinjeno (preneha utripati).

Mlečna formula je pripravljena napačno, preveč gosta/tekoča?

Prepričajte se, da uporabljate mlečno formulo, ki je primerna za pripravo z aparatom za pripravo mlečne formule. Trenutni seznam mlečnih formul je na voljo na www.agu-baby.com. Preverite, če se nastavitve za pripravo (količina in program) ujemajo s parametri mlečne formule. Na spletni strani www.agu-baby.com se nahaja trenutna baza podatkov parametrov za mlečne formule. Mogoče je, da je posoda za mlečno formulo napačno sestavljena ali nameščena. Preverite, če je posoda pravilno sestavljena. Prepričajte se, da je posoda nameščena tako, da se rob posode ujema z zarezo na glavni enoti in da je posoda tesno vstavljena v blokado. Mleko v prahu se nabira na odtoku. Očistite odtok z mehko krpo ali ščetko. Mleko v prahu se nabira na silikonskem obročku na odtoku posode za mlečno formulo. Očistite ali zamenjajte silikonski obroček (v kompletu sta dva obročka). Premajhna količina mešanice v posodi. Napolnite posodo z mešanico. Za pravilno pripravo ene porcije mora biti v posodi najmanj 30 gramov mešanice. Morda je med pripravo mlečne formule iztekla voda iz posode za vodo.

Steklenička za mleko je previsoko, se ne prilega v prostor med lijakom in paleto.

Ločite paleto in namestite stekleničko brez palete.

Po vsakem vklopu ali spremembi parametrov na zaslonu aparata utripa indikator "Hot water".

To je povsem normalno. Pritisnite gumb "Warm water", da poženete vodo skozi sistem ali izvedite postopek hlajenja.. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb "Warm water", dokler indikator gumba "Warm water" ne sveti neprekinjeno (preneha utripati).

Aparat ne more pripraviti mlečne formule in indikator gumba "Warm water" utripa.

• Temperatura vode v posodi za vodo je višja od temperature pripravljene formule. Vodo v posodi ohladite na sobno temperaturo (okrog 25°C), pritisnite gumb "Warm water", da poženete vodo skozi sistem ali izvedite postopek hlajenja. • Preverite, če je voda iztekla iz posode za vodo. • Nastavitve za pripravo mlečne formule so se morda spremenile ali pa je bila temperatura prej pripravljene mlečne formule višja. Na primer, če je bil aparat nastavljen za pripravo mlečne formule s temperaturo 55°C in uporabnik poskuša pripraviti mlečno formulo s temperaturo 45°C, aparat ne bo pripravil mlečne formule, ampak bo utripal indikator gumba "Warm water", da bo uporabnika opozoril, da mora izvesti enega ali več ciklusov hlajenja (pritisnite gumb "Warm water").

S pomočjo aplikacije ni mogoče vzpostaviti povezave z aparatom.

Preverite, če je aparat v ročnem načinu. Če je, potem: • Aparat za pripravo mlečne formule deluje s pametnimi napravami, ki uporabljajo iOS 6.0 ali novejši (iPhone 4S ali novejši) in Android 4.5 ali novejši. • Ponastavite aplikacijo AGU, znova zaženite pametni telefon, prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z INTERNET omrežjem in da je vklopljena povezava Bluetooth (verzija 4.0 LE), nato izklopite aparat in ga ponovno vklopite. • V posodo za vodo nalijte vodo sobne temperature (približno 25°C). Pritisnite gumb "Warm water", da poženete vodo skozi sistem ali izvedite postopek hlajenja. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb "Warm water", dokler indikator gumba "Warm water" ne sveti neprekinjeno (preneha utripati). • Povezava pametnega telefona z aparatom za pripravo mlečne formule je možna le v primeru, če na aparatu ni napak, to je v načinu, ko indikator "Warm water" sveti neprekinjeno (ne utripa).

Mlečna formula je prehladna/prevroča.

Preverite nastavitev temperature za pripravo mlečne formule.
This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree