Pomoc

Häppi Shaker

AGU Přístroj na přípravu kojeneckého mléka Häppi Shaker

Další produkt

AGU PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KOJENECKÉHO MLÉKA - HÄPPI SHAKER

Nezapíná se; displej se nerozsvítí.

• Zkontrolujte integritu síťového kabelu. Zapojte přístroj do zásuvky.
• Zkontrolujte spínač O/I a ujistěte se, že je zapnutý.

Při přípravě výživy se na povrchu nálevky objevuje voda.

Nálevka může být sestavena nebo nainstalována nesprávně. Zkontrolujte sestavení a znovu nainstalujte nálevku.

Přístroj „připravuje“ pouze vodu.

Možná je nádobka pro výživu sestavena nebo nainstalována nesprávně. Zkontrolujte, zda je nádobka pro výživu správně sestavena; ujistěte se, že je nádobka nainstalována tak, aby se výstupek nádobky shodoval se štěrbinou na hlavní jednotce, a že je pevně vložena do jednotky; naplňte nádobku výživou, pro správnou přípravu jedné porce by v nádobce mělo být nejméně 30 g výživy.

Ze zařízení vychází pouze prášek výživy, voda neteče.

Možná voda došla nebo zásobník na vodu nebyl nainstalován správně.
• Naplňte zásobník na vodu;
• Vložte zásobník na vodu, výstupek na těle zásobníku musí zapadnout do štěrbiny na hlavní jednotce, zásobník musí být pevně (dokud se nezastaví) vložen do spodní základny na hlavní jednotce. Stiskněte tlačítko „Warm water“, abyste naplnili systém vodou, a opakujte, dokud indikátor tlačítka „Warm water“ nebude trvale svítit (přestane blikat).

Výživa je připravena nesprávně, je příliš hustá/řídká?

Ujistěte se, že používáte výživu, která je vhodná pro vaření v Přístroji na přípravu kojeneckého mléka. Aktuální seznam výživy je k dispozici na adrese www.agu-baby.com. Zkontrolujte, zda nastavení přípravy (objem a program) odpovídá parametrům výživy. Na stránkách www.agu-baby.com je umístěna aktuální databáze parametrů pro výživu. Je možné, že nádobka na výživu je sestavena nebo nainstalována nesprávně. Zkontrolujte, zda je nádobka správně sestavena. Ujistěte se, že je nádobka nainstalována tak, aby se výstupek nádobky shodoval se štěrbinou na hlavní jednotce, a že je pevně vložena do jednotky. Prášek výživy se shromažďuje na výstupu nádobky pro výživu. Očistěte výstup měkkým čistým hadříkem nebo kartáčem. Prášek výživy se shromažďuje na silikonovém kroužku na výstupu nádobky pro výživu. Očistěte nebo vyměňte silikonový kroužek (v sadě jsou dva kroužky). Příliš málo výživy v nádobce. Naplňte nádobku výživou, pro správnou přípravu jedné porce by v nádobce mělo být nejméně 30 g výživy. Možná při přípravě výživy došla voda v zásobníku.

Láhev mléka je příliš vysoká, nezapadá do prostoru mezi nálevkou a paletou.

Odpojte spodní odkapávací misku.

Po každém zapnutí nebo změně parametrů bliká na panelu zařízení indikátor „Warm water“.

To je normální. Stiskněte tlačítko „Warm water“, abyste protáhli vodu systémem nebo provedli chlazení. Stiskněte tlačítko „Warm water“ jednou nebo vícekrát, dokud se indikátor „Warm water“ nerozsvítí trvale (přestane blikat).

Přístroj nemůže připravit výživu a indikátor tlačítka „Warm water“ bliká.

• Voda v zásobníku na vodu má vyšší teplotu, než je teplota pro přípravu výživy. Ochlaďte vodu v zásobníku na pokojovou teplotu (přibližně 25 °C), stisknutím tlačítka „Warm water“ vypusťte vodu ze systému nebo proveďte chlazení.
• Zkontrolujte, zda voda ze zásobníku na vodu vytéká.
• Nastavení přípravy výživy mohlo být změněno nebo byla teplota předchozí výživy vyšší. Například pokud bylo zařízení nastaveno pro přípravu výživy o teplotě 55 °C a uživatel se prostřednictvím aplikace pokouší připravit výživu o teplotě 45 °C, přístroj nebude připravovat výživu, ale indikátor tlačítka „Warm water“ bude blikat, aby uživatele upozornil, že je nutné provést jeden nebo více chladicích cyklů (stisknout tlačítko „Warm water“).

K přístroji se nelze připojit přes aplikaci.

Zkontrolujte, zda je přístroj v ručním režimu, a pokud ano, pak:
• Přístroj na přípravu kojeneckého mléka pracuje s chytrými zařízeními s operačním systémem iOS 6.0 nebo vyšším (iPhone 4S nebo vyšší) a Android 4.5 nebo vyšším.
• Resetujte aplikaci AGU, restartujte chytrý telefon, ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k INTERNETU a zapněte připojení Bluetooth (verze 4.0 LE), poté vypněte a opět zapněte přístroj.
• Do zásobníku na vodu nalijte vodu o pokojové teplotě (asi 25 °C). Stiskněte tlačítko „Warm Water“, chcete-li vést vodu systémem nebo provádět chlazení. Stiskněte tlačítko „Warm water“ jednou nebo vícekrát, dokud se indikátor „Warm water“ nerozsvítí trvale (přestane blikat).
• Připojení chytrého telefonu k Přístroji na přípravu kojeneckého mléka je možné pouze tehdy, pokud na přístroji nejsou žádné chyby, tj. v režimu, kdy indikátor „Warm water“ svítí trvale (nebliká).

Výživa je příliš chladná/horká.

Zkontrolujte nastavení teploty výživy.

Stále potřebujete pomoc? Náš tým podpory vám pomůže. Zeptejte se jich nyní. Chcete-li začít konverzovat, klikněte na jednu z níže uvedených ikon.

Tento web používá cookies. Pokračováním v používání tohoto webu, zavřením tohoto banneru nebo klepnutím na "Souhlasím" souhlasíte s používáním souborů cookie.
Další informace naleznete v našich zásadách cookies a v prohlášení o ochraně osobních údajů.
Souhlasím