Frequently Asked Questions

Jak dlouho by měla trvat inhalace pro co nejefektivnější léčbu?

Délku inhalační terapie i lék pro inhalaci vám předepíše lékař. Vyvarujte se samoléčby. Obecně přijímaná doba trvání inhalační procedury je 1–3 minuty u dětí a přibližně 5 minut u dospělých s opakováním 1–2 nebo 2–3krát denně.

Mohou být inhalace prováděny, pokud je teplota dítěte 38 °C?

Ne, nemohou. Je-li teplota vyšší než 37,5 °C, neměli byste mazat masti, přikládat baňky, lahve s horkou vodou nebo hořčičné náplasti ani provádět inhalace, protože všechny tyto metody v kombinaci s horečkou přispějí pouze k šíření infekce v těle v důsledku rozšířeného lumenu krevních cév a zvýšené vaskulární propustnosti. Před inhalací je nutné potlačit horečku a dodržovat léčbu, kterou předepíše lékař.

Vypíná se Membránový inhalátor AGU Minimill automaticky?

Ne, nevypíná. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje.

Mohu použít inhalátor v různých polohách? Například pokud dítě leží v postýlce?

Ano, můžete. Membránový inhalátor AGU Minimill lze použít v různých polohách díky utěsněné medikační nádobce (viz obrázek); jeho téměř neslyšný provoz vám umožní provést inhalaci, i když dítě spí.

Kde mohu koupit náhradní díly pro Membránový inhalátor AGU – Minimill?

Medikační nádobku lze zakoupit v lékárnách i v oficiálním internetovém obchodě. Pokud budete mít potíže při shánění náhradních dílů nebo příslušenství, obraťte se na nás.

How mobile is the device? Can it run on batteries or a car's cigarette lighter?· Jak mobilní zařízení je? Může fungovat s bateriemi nebo autozapalovačem?

Membránový inhalátor AGU Minimill může fungovat s jednorázovými i dobíjecími bateriemi, takže je zcela mobilní a můžete ho používat i na cestách. Inhalátor bude fungovat s autozapalovačem se správně zvoleným síťovým adaptérem. Používejte pouze externí adaptéry, které splňují požadavky normy IEC 60601-1:2005. Zvolte adaptér DC 5 V/1 A. Koncovka konektoru musí odpovídat zásuvce o vnějším průměru 3,5 mm, vnitřním průměru 1,35 mm a délce 9,5 mm s kladnou polaritou.


Jakou teplotu má mlha produkovaná tímto zařízením?

Membránový inhalátor AGU Minimill je určen k inhalaci pomocí studené mlhy.

Je Membránový inhalátor AGU Minimill vhodný pro každodenní použití?

Ano, je. Toto zařízení je vhodné pro každodenní používání při pravidelném čištění a dezinfekci.

Jaká je průměrná doba trvání inhalačního procesu?

Doba trvání inhalace závisí na množství léku předepsaného lékařem. Membránový inhalátor AGU Minimill je nejrychlejší mezi současnými zařízeními tohoto typu. Míra rozprašování léku Membránového inhalátoru AGU Minimill je asi 0,35 ml/min, což je téměř dvakrát rychlejší než míra rozprašování v kompresorových inhalátorech, ostatní faktory jsou považovány za rovnocenné.

Co je součástí sady?

Sada Membránového inhalátoru AGU Minimill obsahuje následující prvky:
 • Hlavní jednotka (samotné zařízení)
 • Medikační nádobka / náustek
 • Dětská maska
 • AA baterie 1,5 V (2 ks)
 • Praktická úložná taška
 • Návod k použití se záručním listem

Jak mám vybrat síťový adaptér pro Membránový inhalátor AGU – Minimill?

Používejte pouze externí adaptéry, které splňují požadavky normy IEC 60601-1:2005. Zvolte adaptér DC 5 V/1 A. Koncovka konektoru musí odpovídat zásuvce o vnějším průměru 3,5 mm, vnitřním průměru 1,35 mm a délce 9,5 mm s kladnou polaritou.


Mohu použít Membránový inhalátor AGU Minimill pro nosní inhalaci?

Ano, můžete. Pro nosní inhalaci použijte speciální masku, která je součástí balení.

Jaký typ baterií je zapotřebí?

Membránový inhalátor AGU Minimill funguje se dvěma alkalickými bateriemi typu AA. Nesmí se používat staré a nové baterie nebo baterie různých typů současně. Abyste snížili riziko kontaminace životního prostředí, namísto jednorázových baterií doporučujeme použít dobíjecí NiMH nikl-kovové baterie typu AA (nejsou součástí balení).

Jak dlouho vydrží baterie v Membránovém inhalátoru AGU – Minimill?

Životnost baterií závisí na jejich kapacitě a stavu. Za normálních okolností může přístroj pracovat po dobu přibližně 4 dnů na dvou nových alkalických bateriích typu AA, pokud se používá 20 minut denně. Jakmile se indikátor rozsvítí oranžově (baterie docházejí), vyměňte obě baterie za nové.

Jaká je životnost Membránového inhalátoru AGU – Minimill?

Produkty AGU jsou konstruovány tak, aby měly dlouhou životnost. Při výrobě se používají pouze vysoce kvalitní komponenty; hlavní jednotky jsou dobře chráněny. Při vývoji nových produktů testujeme zatížení klíčových součástí, abychom zajistili dlouhou životnost našich zařízení.

Hlavní jednotka zařízení je navržena tak, aby fungovala po dobu nejméně 5 let za normálních podmínek v domácnosti; medikační nádobka, masky a náustek – po dobu minimálně 6 měsíců při normálním používání. Navzdory pečlivému vývoji a robustní konstrukci může nesprávná manipulace se Membránovým inhalátorem AGU Minimill způsobit poruchu. Náležitá péče a správná obsluha umožňují inhalátoru sloužit řadu let a poskytovat dítěti pohodlnou inhalaci.

Jaká je velikost a hmotnost inhalátoru?

Membránový inhalátor AGU Minimill váží 74 g bez baterií a jeho rozměry (délka x šířka x výška) jsou 76,5 mm x 41 mm x 73 mm.

K čemu se dá přirovnat hlučnost inhalátoru?

Provozní hlučnost Membránového inhalátoru AGU Minimill je menší než 23 dB ve vzdálenosti 1 metru od jednotky, což odpovídá hlasitosti lidského šepotu ze vzdálenosti 1 metru.

Mohu půjčit Membránový inhalátor AGU Minimill jiným lidem?

Nedoporučujeme půjčovat inhalátor jiným lidem, protože jde o zařízení pro individuální použití. Sdílení vede k riziku šíření infekčních onemocnění.

Jak se má provádět dezinfekce?

Dezinfekci lze použít pouze na medikační nádobku. Doporučujeme dezinfikovat medikační nádobku po každém použití nebo jednou denně (v případě, že se přístroj používá denně) jedním z následujících způsobů:
 • Dezinfekce vroucí vodou. Opláchněte medikační nádobku destilovanou vodou a opatrně ji ponořte do hrnce s vroucí destilovanou vodou po dobu nejvýše pěti (5) minut. Opatrně vyjměte medikační nádobku, oklepejte zbývající vodu a osušte ji na čistém suchém ručníku. Ujistěte se, že všechny vyčištěné části přístroje jsou úplně suché, než je uložíte nebo znovu použijete.
 • Dezinfekce dezinfekčními prostředky. Opláchněte medikační nádobku destilovanou vodou a očistěte ji dezinfekčním roztokem podle pokynů k roztoku. Opláchněte medikační nádobku destilovanou vodou a osušte ji na čistém suchém ručníku. Ujistěte se, že všechny vyčištěné části přístroje jsou úplně suché, než je uložíte nebo znovu použijete.


Jak se má přístroj správně čistit?

Po každém použití je Membránový inhalátor AGU Minimill nutno očistit. Při čištění přístroje vylijte zbývající lékový roztok z medikační nádobky a nalijte do ní destilovanou vodu. Zapněte přístroj a rozprašujte destilovanou vodu po dobu 1 až 2 minut, abyste důkladně vyčistili membránu. Poté vyjměte baterie nebo odpojte síťový adaptér od hlavní jednotky. Vyjměte medikační nádobku z hlavní jednotky, vypláchněte a opláchněte destilovanou vodou. Oklepejte zbývající vodu a části jednotky osušte na čistém suchém ručníku. Ujistěte se, že všechny vyčištěné části přístroje jsou úplně suché, než je uložíte nebo znovu použijete. Během procedury je přísně zakázáno umývat nebo ponořovat hlavní jednotku do jakékoli kapaliny nebo dotýkat se membrány prsty, bavlněnými tampony nebo jinými předměty. Je také zakázáno umývat části přístroje v myčce nebo je sušit v mikrovlnné troubě.

Proč indikátor na Membránovém inhalátoru AGU Minimill bliká oranžově?

Indikátor může blikat oranžově, pokud jsou elektrody nesprávně připojeny k hlavní jednotce. Otřete elektrody alkoholem a znovu vložte medikační nádobku. Pokud to nefunguje, vyměňte medikační nádobku, protože membrána může být porušená.

Proč indikátor na Membránovém inhalátoru AGU Minimill svítí oranžově?

Baterie v zařízení jsou téměř vybité a vyžadují výměnu.

Co mám dělat, když Membránový inhalátor AGU Minimill nefunguje při stisknutí tlačítka napájení (indikátor napájení se nerozsvítí)?

Zkontrolujte následující příčiny, které by mohly vést k poruše zařízení:

 • Špatná instalace baterie – vložte baterie se správnou polaritou (+) a (-).

 • Nízká kapacita baterie – vyměňte baterie nebo použijte síťový adaptér (není součástí balení).

 • Nesprávné propojení síťového adaptéru (není součástí balení) s hlavní jednotkou – zkontrolujte a znovu připojte síťový adaptér k hlavní jednotce.


Proč se indikátor rozsvítí zeleně, ale nevychází žádná mlha?

Možné příčiny nefunkčnosti i po zapnutí mohou být následující:

 • Medikační nádobka na léky není správně nainstalována – nainstalujte medikační nádobku podle pokynů.

 • Otvory membrány jsou ucpané – omyjte medikační nádobku.

 • Membrána je porušena – vyměňte medikační nádobku.


Jak mám vyčistit membránu a nepoškodit ji?

Abyste nepoškodili membránu, postupujte podle doporučení pro péči o medikační nádobku. Po každé inhalaci vypláchněte medikační nádobku destilovanou vodou následujícím způsobem:

 • Vylijte zbytek lékového roztoku z medikační nádobky.
 • Nalijte destilovanou vodu do medikační nádobky.
 • Zapněte přístroj a rozprašujte destilovanou vodu po dobu 1 až 2 minut, abyste důkladně vyčistili membránu.
 • Vyjměte baterie nebo odpojte síťový adaptér od hlavní jednotky.
 • Vyjměte medikační nádobku z hlavní jednotky.
 • Umyjte a opláchněte medikační nádobku destilovanou vodou.
 • Oklepejte zbývající vodu a vysušte části jednotky na čistém suchém ručníku.
 • V případě potřeby použijte gázu nebo čistý ručník, abyste odstranili kapky vody z hlavní jednotky.
 • Ujistěte se, že všechny vyčištěné části přístroje jsou úplně suché, než je uložíte nebo je znovu použijete.


Co dělat, když se snížila intenzita rozprašování?

Příčiny snížení intenzity rozprašování v Membránovém inhalátoru AGU – Minimill mohou být následující:

 • Nízká kapacita baterie – vyměňte baterie nebo použijte adaptér (není součástí balení).

 • Otvory membrány jsou ucpané – omyjte medikační nádobku.

 • Elektrody jsou znečištěné – očistěte elektrody alkoholem.

 • Membrána je porušena – vyměňte medikační nádobku.

Proč se doba trvání inhalace liší, přestože množství lékového roztoku je stejné?

Inhalační proces může trvat déle, pokud se provádí roztokem s vysokou viskozitou.

Co když v medikační nádobce po inhalaci zůstane trochu tekutiny? Co je to: zbytky lékového roztoku, nebo kondenzát?

Jelikož se inhalace provádí pomocí studené mlhy, zbytky v medikační nádobce nejsou nic jiného než zbytek lékového roztoku. Když je inhalace téměř dokončená, ujistěte se, že roztok stále přichází do styku s membránou, aby se úplně rozprášil.

Proč se zařízení během procedury vypnulo?

Membránový inhalátor AGU Minimill se během procedury může vypnout, pokud se na membráně nahromadí velké množství lékového roztoku. V takovém případě odpojte přístroj ze zásuvky a odsajte roztok pomocí gázy nebo ručníku vyrobeného z textilie bez vláken.

Jak mám provádět inhalaci pomocí Membránového inhalátoru AGU – Minimill?

Pořadí činností závisí na typu baterie, kterou používáte.
 • Baterie – vložte baterie se správnou polaritou. Poté vložte medikační nádobku do hlavní jednotky tak, že zarovnáte kolejničky medikační nádobky do otvorů na hlavní jednotce, dokud nezaklapnou. Ujistěte se, že je indikátor zhasnutý, a poté naplňte medikační nádobku lékovým roztokem (ne více než 6 ml). Pevně uzavřete uzávěr medikační nádobky. Stiskněte tlačítko ON/OFF a zapněte přístroj (indikátor musí svítit zeleně). Vložte si náustek mezi zuby a rty pevně utěsněte kolem náustku. Používáte-li masku, dejte si masku na ústa a nos. Vdechujte a vydechujte pomalu ústy, dokud není lékový roztok úplně spotřebován. Když je roztok zpotřebován, ujistěte se, že je ve styku s membránou, aby se úplně rozprášil. Jakmile je tento postup dokončen, stiskněte tlačítko ON/OFF, vypněte přístroj a poté vyjměte baterie, pokud ho neplánujete používat delší dobu.
 • Síťový adaptér – vložte medikační nádobku do hlavní jednotky tak, že zarovnáte kolejničky medikační nádobky do otvorů na hlavní jednotce, dokud nezaklapnou. Pak naplňte medikační nádobku lékovým roztokem (ne více než 6 ml). Pevně uzavřete uzávěr medikační nádobky. Připojte kabel síťového adaptéru s koncovkou síťového adaptéru na hlavní jednotce a zapojte síťový adaptér do zásuvky. Stiskněte tlačítko ON/OFF a zapněte přístroj (indikátor musí svítit zeleně). Vložte si náustek mezi zuby a rty pevně utěsněte kolem náustku. Používáte-li masku, dejte si masku na ústa a nos. Vdechujte a vydechujte pomalu ústy, dokud lékový roztok nebude hotov. Když je roztok téměř hotov, ujistěte se, že je ve styku s membránou, aby se úplně rozprášil. Jakmile je tento postup dokončen, stiskněte tlačítko ON/OFF a odpojte síťový adaptér od hlavní jednotky a zásuvky.

Pro děti v jakém věku je vhodný Membránový inhalátor AGU Minimill?

Membránový inhalátor AGU Minimill nemá žádné věkové omezení; je ideální jak pro kojence, tak pro děti ve školním věku. Přístroj je kompaktní a téměř neslyšný, takže dítě nebude děsit. Pokud je to nutné, inhalace můžete provádět dokonce i tehdy, když dítě spí, protože Membránový inhalátor AGU Minimill funguje na baterie a jeho medikační nádobka je hermeticky utěsněna, což umožňuje provádět tento postup prakticky v libovolném úhlu náklonu.

Existují typy roztoků, které jsou při provádění inhalací pomocí Membránového inhalátoru AGU – Minimill zakázány?

Pro tento typ terapie jsou typické všechny zákazy při používání roztoků:

 • Nepoužívejte roztoky obsahující esenciální oleje. Vzhledem k tomu, že částice mlhy pronikají do dolních cest dýchacích (a nejen do nosní sliznice), mohou vést k bronchiální okluzi a následně k zánětu plic (lipoidní pneumonie). Kromě toho může použití esenciálních olejů vést k selhání přístroje.

 • Nepoužívejte tinktury, infuze nebo odvary z bylin. Koncentrace účinných látek v těchto přípravcích se může značně lišit, takže není možné vypočítat dávku léku, která musí být podána do místa zánětu. Takové inhalace v nejlepším případě nebudou mít žádný terapeutický účinek, v nejhorším případě však mohou způsobit závažné alergické reakce. Použití těchto roztoků může poškodit přístroj.

 • Nepoužívejte takové léky, jako je diphenhydramin, papaverin, platifilin, aminofylin, systémové glukokosteroidy a jiné léky, které nemají vliv na sliznice a nepoužívají se v plicích.


Existují nějaká omezení týkající se používání roztoků při provádění inhalací pomocí Membránového inhalátoru AGU – Minimill?

Terapii inhalátorem lze aplikovat pouze za použití speciálně navržených roztoků pro inhalaci. Je přísně zakázáno používat vlastní rozdrcené tablety nebo léčivé sirupy, které nejsou určeny k léčbě inhalátory. Takové léky mohou způsobit selhání přístroje a vedou k nedostatečnému terapeutickému účinku, protože jsou určeny pro jiné typy terapie.

Jaké výhody má Membránový inhalátor AGU Minimill ve srovnání s kompresorovým a ultrazvukovým?

Technologie kompresorového inhalátoru umožňuje používat téměř všechny typy inhalačních léků, ale tyto inhalátory jsou poměrně hlučné a těžkopádné. Ultrazvukové inhalátory jsou kompaktní a tiché, ale jejich použití velmi zužuje rozsah léků dostupných pro léčení, protože ultrazvuková rozprašovací technika může zničit strukturu takových léků, jako jsou antibiotika a hormony. Technologie Membránového inhalátoru AGU Minimill kombinuje takové silné stránky kompresorového a ultrazvukového inhalátoru, jako je tichý provoz, kompaktní velikost a možnost používat prakticky všechny typy léčiv. To vše činí toto zařízení nepostradatelným při léčbě dětí nebo při inhalaci na cestách.

Jaká je velikost částic léčiva rozprašovaného Membránovým inhalátorem AGU – Minimill?

Průměrná velikost částic (MMAD 4,6) je 4–5 μm, což je ideální v případě léčby katarálních onemocnění horních a dolních cest dýchacích.

Jaký druh onemocnění lze léčit Membránovým inhalátorem AGU Minimill?

Membránový inhalátor AGU Minimill je ideální volbou pro léčbu katarálních onemocnění horních a dolních cest dýchacích.

Jaký druh onemocnění léčí inhalační terapie?

Inhalační terapie má v moderní medicíně široké použití v oblasti léčby respiračních onemocnění, jako jsou SARS, rýma, sinusitida, faryngitida, laryngitida, tracheitida a bronchitida, stejně jako astma a pneumonie. Inhalační terapie má velkou výhodu: mlha léčivých částic potřebné velikosti působí účinně a přímo v dýchacích cestách, kde se nachází místo onemocnění. Tato přímá dodávka léku urychluje léčbu a zotavení, umožňuje použití nižší dávky léku ve srovnání s běžnými metodami a hlavně nedovoluje, aby byl přípravek absorbován do krve nebo měl vedlejší účinky na jiné orgány a systémy, což se děje při podávání tablet nebo injekcí.

Co je inhalátor?

Inhalátor je zdravotní pomůcka, která přemění tekuté léky na mlhu velmi jemných částic a přivede je přímo do dýchacích cest, kde se nachází místo onemocnění.
Tento web používá cookies. Pokračováním v používání tohoto webu, zavřením tohoto banneru nebo klepnutím na "Souhlasím" souhlasíte s používáním souborů cookie.
Další informace naleznete v našich zásadách cookies a v prohlášení o ochraně osobních údajů.
Souhlasím